Contact met een transgender persoon ?

Wil je contact met een of meer transgender personen voor een interview, fotoreportage, stage, (scriptie)onderzoek, of enquête ? Helaas daar werkt Transvisie niet aan mee. Deze vraag wordt Transvisie zeer regelmatig gesteld. Belangrijkste reden om hier niet aan mee te werken is, dat Transvisie geen gegevens van mensen uit de doelgroep bijhoudt. Andere reden is dat mensen die in contact komen met Transvisie in alle rust en veiligheid op zoek moeten kunnen zijn naar hun identiteit. We adviseren in dergelijke gevallen mensen op te sporen via Facebook of andere fora. In bepaalde gevallen (ter beoordeling aan de redactie), kan wel een oproep op onze website worden geplaatst.

Stage lopen of hulp bij een scriptie ?

Wil je bij ons stage lopen of een scriptie maken? Dat kan helaas niet bij Transvisie. Transvisie is een organisatie die geheel werkt met vrijwilligers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk studenten te begeleiden bij stageprojecten of bij het maken van scripties en/of werkstukken.

Het heeft geen zin contact met Transvisie op te nemen over bovenstaande activiteiten !!