In Oproepen

In opdracht van de Antidiscriminatie-voorzieningen in Oost-Nederland, waaronder Artikel 1 Overijssel, onderzoekt I&O research hoe inwoners van Oost-Nederland met elkaar samenleven. Het onderzoek richt zich met name op de wijze waarop verschillende inwoners hun woon- en werkomgeving en omgang met elkaar beleven in Gelderland en Overijssel. Met speciale aandacht voor de LHBTI+-doelgroepen.

De vragenlijst begint met enkele vragen over de buurt en eigen omgeving. Daarna worden enkele vragen gesteld over hoe in – uw ogen – uw eigen woonomgeving over samenleven en diversiteit denkt. De totale invulduur bedraagt ongeveer 5 minuten.

Met dank aan provincies Gelderland en Overijssel, de regenboogprovincies die het onderzoek mogelijk maken.

Hoe meer mensen deze enquête invullen, hoe vollediger in kaart kan worden gebracht hoe het met de veiligheid in deze regio is gesteld. U kunt de enquête vinden via deze link.