In Oproepen

Herhaalde oproep!

De Universiteit Leiden zoekt naar transgender personen voor het invullen van een vragenlijst over hoe zij terugkijken op hun jeugd en ontwikkeling. Onderstaand is de volledige oproep. Tot nu toe is de vragenlijst door meer transgender mannen ingevuld, de transgender vrouwen zijn nog wat ondervertegenwoordigd. Dus de herhaalde oproep is zeker ook voor hun bedoeld.

Gender – het gevoel jongen/man, meisie/vrouw, allebei, juist geen van beide of iets anders te zijn staat in de belangstelling. Steeds meer kinderen en jongeren geven aan zich in meer of mindere mate niet thuis te voelen in het geboortegeslacht of zich niet volledig te willen conformeren aan het gedrag dat men van een jongen of meisje verwacht, en steeds meer ouders zoeken advies over hoe zij het beste om kunnen gaan met hun “genderkind”. Helaas is er nog weinig bekend over de gevolgen van verschillende keuzes voor de ontwikkeling van deze kinderen. De onderzoekers van de Universiteit Leiden willen daarom graag weten hoe de genderkinderen van vroeger terugkijken op hun jeugd.

Had jij als kind het gevoel niet (helemaal) te passen in of te behoren tot je geboortegeslacht en/ of wilde je worden gezien of behandeld als van een ander gender dan je geboortegeslacht? Vul dan de vragenlijst in! Hoe sterk je gevoelens waren, of ze nu zijn verdwenen, veranderd, of gelijk gebleven, en of je ooit in transitie bent gegaan maakt niet uit. Zie ook de tekst op onderstaande flyer.

De vragenlijst is op dit webadres in te vullen.