In Oproepen

Youz en de Universiteit van Amsterdam zijn op zoek naar ouders van transgender kinderen voor een onderzoek omtrent de sociale transitie. Het onderzoeksteam is geïnteresseerd in de ervaringen van ouders waarvan het kind nu op de middelbare school zit maar tijdens de basisschoolleeftijd al genderdysfore gevoelens had, en willen hiermee de afwegingen die ouders hebben gemaakt ten aanzien van wel/geen sociale transitie in kaart brengen.

Kinderen met genderdysfore gevoelens en hun ouders staan voor veel keuzes die zij kunnen maken. Het doel van dit onderzoek is om meer inzichten te krijgen in de veerkracht, obstakels en overwinningen van gezinnen waarin een kind genderdysfore gevoelens heeft.

Voor interviews is het onderzoeksteam op zoek naar ouders die voldoen aan het hiervoor geschetste profiel. Voor interesse kan contact worden opgenomen via het volgende emailadres: l.vdvaart@youz.

De onderzoekers willen een interview afnemen van ongeveer 1 uur. Vanwege het Coronavirus willen zij deze interviews online afnemen.