In Oproepen

Voor de Volkskrant (magazine) schrijft onderstaande journalist een stuk over de besluitvorming die voorafgaat aan een transitie. Deze is hiervoor op zoek naar ouders die met hun kinderen in een kliniek zijn geweest, maar uiteindelijk toch hebben besloten om niet over te gaan tot transitie of deze voorlopig uit te stellen. Dit om inzichtelijk te maken hoe moeilijk zo’n beslisproces is.

Mocht u geïnteresseerd zijn hieraan mee te werken of eerst meer informatie willen, hoor de journalist dit graag. Deze is te bereiken op het mailadres: m.meester@volkskrant.nl