In Transvisie

Eind maart 2019 wil NRC een artikel plaatsen over de wachtlijsten in de transgenderzorg. Het is de bedoeling om daarbij de ernst en het waarom van de lange wachttijden in de transgenderzorg in beeld te brengen. En wat er aan moet gebeuren. De voorzitter van Transvisie heeft hierover al met de journalist gesproken. Om het verhaal een gezicht te geven, en om de diversiteit van de behandelwensen zichtbaar te maken, wil NRC graag een aantal transgender personen interviewen die last hebben van de wachttijden. Liefst ook met foto.

NRC heeft na wat rondbellen begrepen dat de vraag echt onverwachts is toegenomen, maar dat daarnaast het zorgsysteem ook heel stug is: een soort one-size-fits-all-procedure. Iedereen moet hetzelfde proces doorlopen, terwijl sommigen al genoeg hebben aan een huisarts. NRC wil met het artikel laten zien dat niet alle transgender mensen behoefte hebben aan dezelfde zorg (niet in één mal passen). Door meerdere mensen te portretteren willen we die diversiteit laten zien.

Geïnteresseerden kunnen de journalist, Menno Sedee per mail (m.sedee@nrc.nl) of telefonisch (+31 6 4410 5367) bereiken.

Noot van de redactie van Transvisie:  lees ook onze tips voor contacten met de pers.