In Oproepen

Oproep: Gezocht transgender jongeren die mee willen denken over een vergelijkend onderzoek naar geslachtsbevestigende hormoonbehandeling

 

Voor een vergelijkend onderzoek naar geslachtsbevestigende hormoonbehandeling zijn de onderzoekers op zoek naar transgender jongeren (meisje, jongen, non-binair) van ongeveer 15-18 jaar, die mee willen denken met de opzet van het onderzoek. Artsen van het Radboud UMC, AUMC – locatie VUmc en Ziekenhuis Netwerk Antwerpen willen graag samenwerken in onderzoek naar de verschillende vormen van hormoontoediening die momenteel bekend zijn en de effecten hiervan. Voor een samenvatting van het onderzoek, zie onder.

Onderzoekers willen graag de jongeren zelf mee laten denken in wat voor hen zelf belangrijk zou zijn om te weten over de hormoonbehandeling. Wat zijn voor jou gewenste resultaten, waar moet het onderzoek rekening mee houden? Ben je iets jonger of heb je als jongere/jong-volwassene net dit traject doorlopen, voel je dan ook vrij om te reageren en mee te denken.

Let op: als je mee wilt denken, betekent dit nog niet dat je meedoet of mee moet doen aan het onderzoek. Dat staat hier los van. Jouw mening telt en wordt gewaardeerd.

Wil je meedenken over het onderzoek? Reageer dan naar a.pronk@transgendernetwerk.nl (vertegenwoordiger van ervaringsdeskundigheid in de projectgroep) of naar Hedi.Claahsen@radboudumc.nl (projectgroepleider)

Samenvatting van het onderzoek:
Gender incongruentie (GI) wordt gedefinieerd als een toestand waarin het ervaren geslacht van een persoon niet overeenkomt met het bij de geboorte toegewezen geslacht. GI kan leiden tot een aanzienlijke lijdensdruk, beschreven als genderdysforie (GD). De prevalentie van GD bij kinderen en adolescenten is naar schatting ca. 0,6-1,7%. De laatste jaren is het aantal kinderen en adolescenten met GI en GD dat hulp zoekt sterk toegenomen en de hulvragen worden meer heterogeen. Daarom is een geïndividualiseerde aanpak door een ervaren team noodzakelijk om de patiënten en de ouders al vroeg in de kinderjaren adequate begeleiding aan te bieden. Symptomen van genderdysforie kunnen toenemen wanneer secundaire geslachtskenmerken behorende bij het geboortegeslacht zich ontwikkelen. Daarom wordt in de huidige richtlijnen geadviseerd om te beginnen met puberteitsonderdrukking nadat de diagnose is bevestigd en de puberteit is begonnen ( Tanner 2) om de ontwikkeling van verdere ongewenste lichamelijke puberteitsontwikkelingen tegen te gaan.

Een tweede stap in de behandeling van GD is een geslachtsbevestigende behandeling met geslachtshormonen (oestrogenen bij transmeisjes en testosteron bij transjongens) om de puberteit te induceren (starten) passend bij het gewenste gender. Voor de puberteit inductie raden de huidige richtlijnen zoals de Endocrine Society richtlijnen van 2017 het gebruik van behandel schema’s aan, die ook gebruikt worden voor andere indicaties als er geen of onvoldoende eigen hormoonproductie is, zoals patiënten met het Turner syndroom, hypogonadotroop of hypergonadotrope hypogonadisme . De behandeling begint met een lage dosis geslachtshormonen met een geleidelijke toename tot een volwassen dosis binnen 1 – 2 jaar. Adolescenten met GI of GD beginnen meestal rond de leeftijd van 16 jaar met puberteitsinductie. Helaas zijn er geen gerandomiseerde gecontroleerde studies, die de verschillende behandelopties voor puberteitsinductie met elkaar vergelijken. Nieuwe vormen in de behandeling zoals het gebruik van pleisters (oestradiol) en gel (testosteron) zijn in de afgelopen jaren geïmplementeerd maar goed vergelijkende studies ontbreken ook hier om de meest geschikte behandeling voor een transgender persoon te adviseren. Daarom is het doel van onze studie om de verschillende behandelopties en de effecten op puberteitsinductie, tevredenheid, kwaliteit van leven en veiligheid bij adolescenten met GI/GD te vergelijken. Met deze kennis kunnen wij adolescenten adequaat counselen in de keuze voor de voor hun geschikte behandeling aangepast op de individuele behoeftes van de transgender persoon.

 

Recent Posts