In Oproepen

Journalist en documentairemaker Tim Dekkers (PrEP&ME 2017, Hola Yumbo 2020) is samen met scenarioschrijver Henk Burger (Gewoon vrienden) bezig met een nieuwe documentaire over het hoge aantal zelfdodingen binnen de lhbti-gemeenschap. Volgens cijfers van zelfmoordpreventielijn 113 is dat aantal veel hoger dan binnen de hetero-gemeenschap. Waarom is dat? Wat drijft hen? Hoe is dat voor nabestaanden? Wat kan de lhbti-gemeenschap doen om dit probleem het hoofd te bieden? En hoe slagen mensen erin om
wanhoop en ellende om te draaien in hoop en vertrouwen?

Volgens de statistieken is de transgender-gemeenschap het zwaarst getroffen door gevallen van zelfdoding of pogingen daartoe. Voor hun nieuwe documentaire willen Tim en Henk daarom graag in contact komen met transgenders die met dit probleem hebben geworsteld of nog steeds worstelen. En die bereid zijn daarover te praten voor de camera. 
Reacties graag naar: tim.dekkers@xs4all.nl  Natuurlijk gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de reacties om.