In Oproepen

De Universiteit Leiden, Instituut voor pedagogische wetenschappen gaat een onderzoek doen naar mensen die in hun kindertijd (voor de start van de puberteit) op de een of andere wijze hebben geworsteld of geëxperimenteerd met hun genderidentiteit.

Het onderzoek vindt plaats door middel van een vragenlijst. Meedoen kunnen mensen die zijn geboren in of na 1980, die 16 jaar of ouder zijn en die in hun kindertijd (voor de start van de puberteit) op de een of andere wijze aan de ouders/verzorgers hebben laten blijken gevoelens van gendervariantie te hebben.

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de manier waarop gevoelens van gendervariantie in de kindertijd en de manier waarop ouders/verzorgers daarmee omgaan samenhangen met de ontwikkeling van genderidentiteit, psychosociaal functioneren en welzijn.

DEELNAME via deze deze link.

Voor meer informatie zie onderstaande flyer: 

Het bijzondere van dit onderzoek is dat het, voor het eerst in Nederland, wordt gedaan vanuit een pedagogische invalshoek en dat het onderzoek onafhankelijk is van het Genderteam van het AUMC waar tot nu toe vrijwel alle onderzoek wordt gedaan.

Ter voorbereiding van deze studie is er een verkennende brainstorm georganiseerd waar Transvisie bij betrokken is geweest.  Het onderzoek maakt deel uit van het project “Ouderschap van transgender jeugd: Meer vragen dan antwoorden”  dat de basis wil leggen voor systematisch, grootschalig, langlopend (longitudinaal) onderzoek naar ouderschap in gezinnen met transgender jeugd en de ondersteuning waar deze gezinnen behoefte aan hebben om een gezonde ontwikkeling van deze jongeren te bevorderen.  Het onderzoek wordt een combinatie van een retrospectieve onderzoek waarbij wordt teruggeblikt op de opvoeding van kinderen die inmiddels al ouder zijn en een pilotstudie met een aantal gezinnen die langdurig worden gevolgd.

Ben je nieuwsgierig naar de uitkomsten van de brainstormsessie? deze zijn te vinden in het artikel daarover van de onderzoekers. Het document is via deze link te downloaden:

De Engelstalige versie is ook online te vinden.