In Medisch

Binnen Genderteam Zuid Nederland zijn we aan het onderzoeken hoe we de lange wachttijd zo positief mogelijk kunnen beïnvloeden. We merken dat cliënten die op de wachtlijst staan behoefte hebben aan informatie over onze zorg. In januari 2020 hebben wij de eerste
voorlichtingsbijeenkomst aangeboden aan jongeren op de wachtlijst. We kregen hier positieve reacties op en willen graag een voorlichting organiseren voor volwassenen. I.v.m. de coronamaatregelen wordt deze voorlichting online aangeboden. 

De voorlichting is op 18 juni 2020 van 19.00 tot 20.30 uur en wordt online aangeboden via Zoom. In deze voorlichting wordt informatie gegeven over het psychologisch traject binnen Genderteam Zuid Nederland. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Opening en algemene informatie over Genderteam Zuid Nederland (Joep Roeffen, programmacoördinator)
  • Informatie over aanvullende psychologische behandeling (Anouck Vonken, systeemtherapeut Genderteam Zuid Nederland)
  • Belang lotgenotencontact en groepen (Jonah de Winter, stagiair Toegepaste Psychologie)
  • Vragen beantwoorden

Hoe kunt u deelnemen aan de voorlichting?
1. Download Zoom en maak een account aan.
2. Om aan de voorlichting deel te nemen registreert u zich na ontvangst van deze uitnodiging middels onderstaande link. Op die manier kunnen wij ook rekening houden met het aantal deelnemers.
https://zoom.us/webinar/register/WN_oYVluUpuQkm3Mqc6akhVrw 
3. Na registratie vindt u een link waarmee u op 18 juni kunt deelnemen aan de voorlichting.

Ter voorbereiding van deze voorlichting horen wij graag van u aan welke informatie u behoefte heeft en welke vragen u graag beantwoord ziet. Via deze link kunt u de enquête invullen: https://www.survio.com/survey/d/Q7I3O3C1S8H7Q0V3F