In Buitenland
Artikel overgenomen van Nu van Sanoma media, gepubliceerd op 21-09-2017
 
Tijdens alle commotie die er in Nederland is over allerlei genderneutrale ontwikkelingen, is er onlangs een onderzoek gepubliceerd dat wijst op de schade die kan ontstaan als kinderen tussen 10 en 14 jaar te gendersteriotype worden opgevoed. Rolbevestigende normen bij kinderen tussen 10 en 14 jaar zouden voor ‘blijvende schade’ kunnen zorgen tijdens hun verdere volwassen leven. De schadelijke gevolgen van stereotypering zouden over de hele wereld zichtbaar zijn.

Dat concluderen wetenschappers in the Journal of Adolescent Health

Voor het onderzoek ‘It begins at Ten: How Gender Expectations Shape Early Adolescence Around the World’ werden jonge adolescenten in de leeftijd tussen 10 en 14 jaar uit 15 verschillende landen (Egypte, VS, Malawi, Zuid-Afrika, Bolivia, Ecuador, Schotland, België, Vietnam, Nigeria, Congo, Kenia, India, Burkina Faso en China) aan de hand van diepte-interviews bevraagd.

‘Meisjes krijgen de boodschap dat ze niet in leidersrollen horen en jongens krijgen de boodschap dat ze assertiever en agressiever gedrag moeten vertonen’, aldus de onderzoekers. Dat zou voor zowel meisjes als jongens negatieve effecten hebben op de gezondheid van hun verdere leven.

Gevolgen voor meisjes

Meisjes zouden vaker dan jongens slachtoffer zijn van ‘ongezonde’ traditionele praktijken, zoals trouwen op te jonge leeftijd met gevolgen voor hun gezondheid op de lange termijn. Ook zouden meisjes minder vaak hun middelbare school afmaken, minder vaak zekerheid van een baan hebben en vaker slachtoffer zijn van huiselijk en seksueel geweld.   

Gevolgen voor jongens

Jongens zouden vaker (onbedoeld) gewond raken door verkeersongelukken en geweld. Ook HIV, zelfmoord en verdrinking staan hoog op de lijst van doodsoorzaken onder jongens.

Verder zouden de jongens vaker dan meisjes deelnemen aan gedrag dat schadelijk is voor hun gezondheid, zoals vroeg en hevig roken en alcohol- en drugsgebruik. Verder zouden zij vroeger onveilige seks hebben en achterblijven op meisjes op het gebied van seksuele voorlichting. 

Deborah Best, psycholoog gespecialiseerd in genderstereotyperingen, laat aan de hand van het onderzoek in Market Watch weten dat het om die reden “belangrijk is dat ouders hun kinderen binnen minder traditionele rolpatronen opvoeden”.

Een artikel over dit onderwerp en onderzoek is ook gepubliceerd in de Time  , CNN en in the Guardian

NB. In Nederland wordt de discussie niet altijd even goed gevoerd. Vaak wordt de discussie toegespitst op transgenders, terwijl genderstereotypering een breder en ander onderwerp is dan het transgender-zijn.