alleen-t-vlag

De BrabantseWal groep is een groep voor transgender mannen en vrouwen, non binaire mensen, zij die zoekend zijn en hun naasten in Bergen op Zoom en omgeving.

Heb je het gevoel dat je meer vrouw bent dan man, of meer man dan vrouw, of weet je het niet precies, dan kun je terecht bij onze BrabantseWal groep. Je ontmoet er mensen die hetzelfde ervaren als jij, die dezelfde gevoelens hebben en die vergelijkbare problemen tegenkomen. Je kunt jouw ervaringen delen met anderen en ervan leren, meer zelfbewust worden en steviger in je schoenen komen te staan. Ook kun je informatie krijgen over wat een transitie inhoudt.

Frequentie Maandelijks
Wanneer 2e dinsdag van de maand
Tijden 19.00 – 21.00 uur
Locatie  Groeshof 22, 4623 AR Bergen op Zoom

Als gevolg van Corona worden tijdelijk de live bijeenkomsten niet of anders georganiseerd. Kijk in de agenda of informeer bij de groep.

De bijeenkomsten staan in het teken van elkaar leren kennen, ervaringen uitwisselen en horen wat de wensen van de bezoekers zijn, thema’s en/of gezamenlijke activiteiten.

Een bijeenkomst kan bestaan uit een ontmoetingsmiddag, een groepsgesprek, een gastspreker, of een combinatie hiervan. In de bijeenkomsten komen allerlei onderwerpen aan de orde, die met transgenderzijn te maken hebben. Er is ook altijd ruimte om gezellig met elkaar samen te zijn, met elkaar ervaringen uit te wisselen en iets te eten en te drinken.

De groep wordt begeleid door een ervaringsdeskundige, vrijwillige begeleider.

Transvisie is er voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat alle trans personen en hun naasten een bijeenkomst kunnen bezoeken als zij daar behoefte aan hebben. Transvisie vergoedt de reiskosten naar en van een bijeenkomst aan bezoekers met een laag inkomen, die de kosten niet zelf kunnen betalen en die de kosten ook niet vergoed krijgen van een andere instantie (gemeente, zorgverzekering, etc.). Transvisie is daarvoor aangewezen op donaties.

Vergoeding vindt in principe plaats op basis van OV-kosten. Van mensen die redelijkerwijs geen gebruik kunnen maken van het OV worden de autokosten vergoed op basis van een bepaald bedrag per km. en evt. de parkeerkosten.

Een bezoeker die hiervoor in aanmerking wil komen vraagt aan een begeleider van de groep het ‘Declaratieformulier bezoeker’ en vult dit formulier volledig in. Op het formulier geeft de bezoeker met een vinkje aan dat deze zonder vergoeding het zich niet of alleen met moeite had kunnen veroorloven om naar de groep te komen. Er hoeven geen bewijsstukken van laag inkomen of uitleg te worden bijgevoegd. We vertrouwen op de eigen inschatting van de bezoeker. Op die manier hopen we mensen tegemoet te komen die het echt nodig hebben.

De bezoeker stuurt het formulier per keer per e-mail aan penningmeester@transvisie.nl., of per post aan Transvisie, t.a.v. Penningmeester, Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht.

Tijdens de bijeenkomsten zijn onze omgangsregels-2021 van toepassing.

Achtergrondinformatie over transgenderzijn en transitie is te vinden op onze pagina ‘Transitie‘.

E-mail brabantsewal@transvisie.nl
Algemeen nummer Transvisie zie contactgegevens
7