In Medisch, Transvisie

De Nederlandse Zorg Autoriteit geeft in een nieuwsbericht (redactie januari 2019: nieuwsbericht bestaat op internet niet meer) aan dat het onacceptabel is als mensen te lang moeten wachten op de zorg die zij nodig hebben. Dit naar aanleiding van een tussenrapportage over de wachttijden in de zorg. Deze tussenrapportage is te vinden op de website van de NZA

Transgenderzorg is door de NZA niet in haar onderzoek meegenomen. Vandaag, 16 januari 2018, spreken Transvisie en academische en decentrale zorgverleners in de transgenderzorg met elkaar over de wachtlijsten in de transgenderzorg en de mogelijkheden deze terug te dringen. Dit op initiatief van Transvisie. De NZA is op de hoogte van ons initiatief en wij zullen de resultaten zeker ook met hen bespreken. Wij zullen later meer communiceren over dit overleg en de resultaten.