In Transvisie

Van 11 – 13 april 2019 is in Rome de Epath 2019 gehouden.

We hebben daar als diverse keren aandacht aan besteed, zie ook de laatste alinea van dit artikel. Ook Lisa en Saskia, die namens Transvisie de Epath hebben bijgewoond, hebben een verslag van Epath gemaakt. Het verslag-epath-van lisa-en-saskia is integraal te lezen. De redactie heeft de verschillende onderwerpen, die op volgorde van het congres in het verslag zijn opgenomen, gegroepeerd bij elkaar gezet in de volgende hoofdstukken.

  1. Algemeen
  2. Kinderen en jongeren
  3. Volwassenen
  4. Inbreng vanuit de transgender
  5. Overige onderwerpen

Eerder hebben we: