In Transvisie
 
In deze nieuwsbrief zijn weer veel interessante onderwerpen opgenomen. Dit keer zijn de onderwerpen voor een deel terug te voeren op de onderwerpen ‘gender’, ‘genderidentiteit’ en ‘genderdiversiteit’ en hoe we in onze maatschappij met deze onderwerpen om gaan. Ook het lezen waard zijn de artikelen over de beleidswijzigingen bij het VUmc, de stand van zaken subsidie borstvergroting, de psychische zorgstandaard, en de actualiteit rond wachttijden.