In Medisch

Alwin Man en Lucien Dijksma Rieske hebben zich verzelfstandigd in een nieuw Genderteam, te weten Stepwork Transgenderzorg. Binnen Stepwork Transgenderzorg kan een breder zorgaanbod geboden worden aan transgenders en hun naasten. Zo is er nu een ervaren psychiater in huis werkzaam binnen het nieuwe Genderteam, kan WMO begeleiding worden aangeboden, alsmede verslavingszorg en algemene en sociale psychiatrie. Daarnaast gaan we een interne opleiding aanbieden om psychologen op te leiden tot transgender specialist. Met dit bredere zorgaanbod kunnen we slagvaardiger inspelen op de veranderende behoeften van de doelgroep. 

Het door Alwin Man opgebouwde netwerk van samenwerkende (para)medici en Genderteams in binnen en buitenland blijft onveranderd voortbestaan. Tevens wordt het bestaande netwerk actief uitgebreid omdat we de zorg dichter bij huis en decentraal willen aanbieden. De hoofdvestiging bevindt zich in Veendam, maar we streven er naar de zorg zoveel mogelijk regionaal aan te gaan bieden.

Vestigingen van Stepwork Transgenderzorg:

Veendam, Kaap Hoorn 10, 9642 AT Veendam

Blijham, Tjabbestreek 28, 9697 XL Blijham               

Orvelte, Orvelterveld 7a, 9441 TG Orvelte

Vanaf 1 oktober komt er ook een vestiging in Assen.

Bij Stepwork Transgenderzorg kan de zorg voor bestaande cliënten van Alwin Man en Lucien Dijksma Rieske zonder problemen worden gecontinueerd. Er is zowel bij Alwin Man als Lucien Dijksma Rieske ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Aanmeldingen kunnen gedaan worden via het algemene telefoonnummer van  Stepwork GGZ: 0598 371717. Of persoonlijk via het 06 nummer of het e-mail adres van Alwin of Lucien.

De heer drs. A.O. Man, Psycholoog/ PIOP, T: 06 48690252, E: alwin.man@stepwork.nl

De heer drs. Lucien Dijksma- Rieske, Psycholoog/ psychotherapeut, T: 06 23942305, E: lucien.dijksma@stepwork.nl