In Oproepen

Heb jij als transgender persoon ervaring met zorg en ondersteuning vanuit sociaal professionals in je gemeente? Zo ja, wil je Movisie c.s dan helpen om de zorg aan transgender personen te verbeteren op basis van jouw ervaringen? Zo ja, dan wordt je uitgenodigd om je aan te melden voor een werksessie. Movisie werkt met andere partijen samen aan een e-learningmodule die erop is gericht sociaal hulpverleners toe te rusten op ondersteuning van transgender cliënten. De werksessie geldt als input. Zie voor meer informatie over wanneer en waar en uitgebreidere toelichting de website van Movisie.