In Transvisie

Movisie heeft een korte online cursus ontwikkeld voor hulpverleners die in hun werk met transgender mensen te maken hebben. In deze cursus krijgen hulpverleners onder andere een handreiking over de vragen die je wel of niet kan stellen en over een juist taalgebruik.

https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=4107

Daarnaast heeft Movisie een handreiking ontworpen voor LHBTI-beleid in de wijk, 

http://www.natuurlijksamen.org/nieuws/39/handreiking-voor-buurtbewoners-om-te-werken-een-veilige-wijk-voor-lhbtis

en een voor diversiteit in organisaties,

https://www.movisie.nl/artikel/alliantie-genderdiversiteit-vijf-tips-uw-organisatie?utm_medium=email&utm_campaign=Pink+Link&utm_source=nieuwsbrief112017