In nieuws, Politiek

Uit onderzoek van het sociaal cultureel planbureau komt naar voren dat de positie van transgender mensen op de arbeidsmarkt slecht is. Ze zijn veel vaker werkeloos en als ze werken verdienen ze gemiddeld veel minder.  Om die reden hebben een aantal gemeenten en het UWV regelingen getroffen om transgender mensen extra hulp te bieden op de arbeismarkt. Nu volgt ook de rijksoverheid. Met de steun van de minister van emancipatie zaken kunnen de komende drie jaar transgender mensen via Transgender Netwerk Nederland (TNN) en GenderTalent extra hulp krijgen op de arbeidsmarkt.  Dit geldt ook voor mensen werken en bijvoorbeeld laagbetaald werk doen of onder hun kunnen werken.

 

Voor meer informatie zie de website van TNN