In Politiek

Wat worden transgender mensen beter van de miljoenennota? Het kabinet neemt meerdere maatregelen die stapeling van zorgkosten moeten voorkomen of afzwakken.

Drie regelingen vallen op:

  1. Er komt een nieuwe regeling rond de eigen bijdragen die mensen met chronisch medicijngebruik maximaal per jaar moeten betalen. Deze eigen bijdrage, die je niet moet verwarren met het verplicht eigen risico, kan in een aantal gevallen fors oplopen. Om hier wat aan te doen wordt de eigen bijdrage voor medicijnen in 2019 aan een maximum gebonden. Naast het onveranderde eigen risico van € 385,- gaan mensen die chronisch medicijnen gebruiken en waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald, maximaal € 250,- per jaar aan eigen bijdragen betalen. De rest wordt betaald uit de zorgverzekering. Let op hier geldt natuurlijk ook nog de het verplichte en eventueel vrijwillig gekozen eigen risico. Zie ook de uitleg bij Independer:

https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/zorgverzekering-2019/eigen-bijdrage-medicijnen en

https://weblog.independer.nl/in-het-nieuws/eigen-bijdrage-medicijnen-vanaf-2019-niet-meer-dan-250-euro/

  1. Het kabinet wil de eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor iedereen gelijk trekken. Onder voorbehoud (dit besluit is nog niet formeel !!) betekent dit dat: de ondersteuning vanuit Wmo vanaf 1 januari 2019 € 17,50 per vier weken voor iedereen kost. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen, het eigen vermogen en het gebruik. Dus de gebruiker van de Wmo betaalt nooit meer dan € 17,50. Gemeenten kunnen eventueel een lagere eigen bijdrage vaststellen, bv. voor huishoudens met een minimuminkomen. 
  2. In de begroting van VWS wordt inmiddels rekening gehouden met de subsidie die beschikbaar komt voor borstvergrotingen bij transvrouwen. Dat deze regeling er nog niet is, komt met name door oor het inrichten van de uitvoeringsmaatregelen die volledig AVG-proof (Algemene wet gegevensbescherming) moeten zijn. We hopen hier later dit jaar meer over te kunnen berichten.