In nieuws, Transvisie

Onlangs heeft het bestuur van Transvisie Mick van Trotsenburg benoemd als eerste lid van de Raad van Advies van Transvisie. Vanuit die rol zal Mick het bestuur van Transvisie gevraagd en ongevraagd advies geven over strategie en beleid van de organisatie. Tevens zal hij in zijn netwerk aandacht vragen voor de doelen van Transvisie. Leden van de Raad van Advies werken onbetaald.

Mick van Trotsenburg is gynaecoloog/endocrinoloog en tot eind 2015 werkzaam geweest als directeur van het Kennis-en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VUmc (Amsterdam UMC). Hij is verbonden aan het Universtätsklinikum St.Pölten-Lilienfeld, internationaal georiënteerd adviseur op het gebied van transgenderzorg en heeft diverse publicaties op het gebied van (transgender)zorg op zijn naam staan. Sinds jaren is Mick lid van het WPATH Standards of Care Revision Committee en daarbinnen de voorzitter van de werkgroep voor het hoofdstuk Overview. Ook verzorgt hij aan het University College Amsterdam jaarlijks college over Gender Incongruentie, Genderdysforie, de sociale situatie van transgenders en over de medische behandelopties.

Het bestuur van Transvisie is blij om van de uitgebreide ervaring van Mick te kunnen profiteren en hoopt hiermee nog krachtiger en effectiever te worden in het behartigen van de belangen van alle transgenders in Nederland.