In Oproepen
Heb jij weleens op straat een onveilige situatie meegemaakt? Ben je misschien weleens fysiek aangevallen? Pas jij je gedrag weleens aan bij mensen waar je niet jezelf kan zijn? Het Platform Biculturele Transgenders evn het COC Amsterdam, in samenwerking met Tijgertje LHBTI Krav Maga wordt een weerbaarheidstraining voor transgenders en Queers georganiseerd.
 
De training wordt gegeven door een gecertificeerde trainer. Je leert niet alleen om jezelf te verdedigingen, maar ook om meer alert te zijn van je omgeving. De focus ligt op het voorkomen, de-escaleren en, indien nodig, verdedigen, bevrijden en wegkomen bij onveilige situaties.Naast deze handvatten levert het je meer zelfvertrouwen op. Deelnemers vergoten hun eigen weerbaarheid door te weten hoe te handelen in kwetsbare situaties en ook preventief door soms te voorkomen dat zij in kwetsbare situaties belanden.
 
De trainingen (5 lessen) vinden plaats bij het DOC Stadhouderskade 89 Amsterdam. Op v ijf woensdagavonden: 24 april & 1, 8, 15 en 22 mei, van: 19:00-21:00 uur. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 5 euro per les.
 
Voor vragen of inschrijven neem je contact op met Marco Brok vrijwilliger van het team veiligheid COC. E-mail: marco.brok@cocamsterdam.nl For aanmeldingen neem je contact op met Ana Paula Lima Coördinator Platform Biculturele Transgenders COC Amsterdam Email: ana.paula.lima@cocamsterdam.nl
Zie verder de Facebookpagina.
——————————————————————————————-
Have you ever experienced an unsafe situation on the street? Have you ever been physically attacked? Do you sometimes adapt your behavior to people where you can not be yourself? The Platform Bicultural Trangenders of the COC Amsterdam and in collaboration with Tijgertje LHBTI Krav Maga, organize a self-defense training for transgender, queer people.
 
The training is given by a certified trainer. You learn not only to defend yourself, but also to be more alert to your surroundings. The focus is on preventing, de-escalating and, if necessary, defending, freeing and getting away from unsafe situations. In addition to these handles, it gives you more confidence. Participants increase their own resilience by knowing how to act in vulnerable situations and also preventively by sometimes preventing them from ending up in vulnerable situations.
 
The training (5 lessons) will take place at the DOC Stadhouderskade 89 Amsterdam, on Five Wednesday evenings: 24 April & 1, 8, 15 and 22 May, from: 19: 00-21: 00. A personal contribution of 5 euros per lesson is requested.
 
For questions or sign up, please contact Marco Brok volunteer of the COC safety team. E-mail: marco.brok@cocamsterdam.nl For Aplications: contact Ana Paula Lima Coordinator Platform Bicultural Transgenders Coc Amsterdam. Email ana.paula.lima@cocamsterdam.nl

Look also at Facebook for more information.