In Medisch, nieuws, Transvisie

Naar aanleiding van klachten van ouders die geen vervolgafspraken meer konden maken in het LUMC, terwijl hun dat wel was beloofd, heeft Patiëntenorganisatie Transvisie navraag gedaan. Uiteindelijk werd duidelijk dat alleen bij die kinderen die al in hun puberteit zijn, de behandeling in het LUMC wordt voortgezet. Kinderen die nog niet in de puberteit zijn, worden verwezen naar het VUmc met haar eindeloze wachttijden, ook als ze vlak voor hun puberteit zitten.

Transvisie heeft over deze uitermate onaangename ontwikkeling een brief geschreven aan de Raad van bestuur van het LUMC.

Bij de patiëntenstop in januari 2017 beloofde het LUMC dat:

De komende jaren wordt de Genderpoli geleidelijk afgebouwd. Voor kinderen en jongeren die al in behandeling zijn bij het LUMC en Curium verandert er niets. Hun behandeling en begeleiding wordt voortgezet door dezelfde arts en psycholoog, op dezelfde locatie. Alleen nieuwe aanmeldingen worden direct doorverwezen naar het VUmc”.