header_jongeren_11

Go organiseert voor jongeren van 12 tot 18 jaar bijeenkomsten waar transgender jongeren elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en gezellig een dag kunnen samenzijn.

Jongerenmiddag

Go organiseert twee jongerenmiddagen per jaar voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Op de pagina van Genderkind en ouders staan de andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de familiedag waar jongeren uiteraard ook welkom zijn. Tijdens deze jongerenbijeenkomst kun je andere transgender jongeren ontmoeten en spreken. Zelfontplooiing en veiligheid staan centraal.

Als gevolg van Corona worden tijdelijk de bijeenkomsten niet of anders georganiseerd. Kijk in de agenda of informeer bij de groep.

Begeleiding en toegang

De bijeenkomsten worden begeleid door ervaringsdeskundige medewerkers, veelal ouders van transgender kinderen of jongeren. De groep is in principe open, welkom is iedereen voor wie deze groep is bedoeld. Ben je geïnteresseerd in een bijeenkomst en behoor je tot de doelgroep, dan kun je worden uitgenodigd. Meld je aan bij het secretariaat van Go en laat je op de mailinglijst zetten.

Wil je meer lezen ?

Informatie over transgender jongeren is terug te vinden op onze pagina ‘Transitie‘, onder ‘kinderen en jongeren’. Wetenschappelijke artikelen zijn te vinden op onze pagina ‘Wetenschap’, onder kinderen en jongeren. Ouders van volwassen transgender jongeren kunnen terecht bij ‘(H)Erkenning’.

Professionele hulp

Transgender jongeren vanaf ongeveer 12 tot 18 jaar kunnen eventueel voor psychologische ondersteuning terecht bij verschillende organisaties, zie onze pagina behandelaars. Bij deze organisaties zitten gespecialiseerde professionele hulpverleners die in het kader van de GGZ zorg of in het kader van medische behandeling transgender jongeren kunnen bijstaan. Voor meer informatie over behandelaars kun je ook contact opnemen met het het algemene nummer van Transvisie.

Gegevens

Regio heel Nederland
Wie transgender jongeren van 12 – 18 jaar, uitnodiging per e-mail van Go
Plaats zie nadere info Go
Wanneer  zie agenda
Duur zie nadere info Go
Begeleiders vrijwilligers van Go
E-mail Go go@transvisie.nl
Telefoon Go 06 53779385
Algemeen nummer Transvisie zie contactgegevens

Agenda