header_jongeren_08

Je kind is jongen of meisje. Dat wordt meteen bij de geboorte vastgesteld aan de hand van de uiterlijke kenmerken van het kind. Triomfantelijk roept de verloskundige het uit: ‘een jongen! Nou dat kun je wel zien ook!’. Vanaf dat moment kleurt de wereld van je kind blauw of roze. Maar soms past een kind niet in deze tweedeling en voelt een kind zich meer roze, dan blauw, of andersom, of er tussen in. Het gaat dan om meiden die liever stoer en jongensachtig zijn, of om jongens die juist heel meisjesachtig zijn, of om kinderen die aangeven dat zij in geen van beide hokjes passen. Dit heet officieel genderdysforie, maar wij spreken liever over transgender kinderen.

Misschien maak je je wel zorgen over je kind en de toekomst van je kind. Over wat moet je doen en wat moet je niet doen. Het kan fijn zijn om hierover met anderen, die weten wat je ervaart, van gedachten te wisselen.

Genderkind en ouders (Go) (voorheen Berdache) is een zelfhulpgroep van en voor ouders van deze kinderen. Go is ontstaan vanuit de behoefte van ouders om deze transgender kinderen beter te begrijpen en daardoor beter te kunnen begeleiden. Go is een zelfhulpgroep. Alle vrijwilligers zijn zelf ouder van een genderkind.

Bijeenkomsten

Go organiseert ouderdagen, kinderdagen (tot 12 jaar), jongerendagen (tot 18 jaar) en familiedagen. Deze bijeenkomsten zijn op verschillende locaties in het land. Ben je geïnteresseerd in een bijeenkomst en behoor je tot de doelgroep, dan kun je worden uitgenodigd. Meld je aan bij het secretariaat van Go en laat je op de mailinglijst zetten.

De ouderdagen zijn speciaal voor ouders van transgender kinderen. Aan de hand van thema’s wordt met elkaar gepraat, bv. over school, omgeving, gerelateerde opvoedingsvragen of het medische traject. Soms nodigen we gastsprekers uit, zoals: behandelaars of onderzoekers.

Tijdens de kinder- en jongerendagen kunnen kinderen/jongeren kennismaken met andere kinderen/jongeren. Zij kunnen op deze dagen volkomen zichzelf zijn. Er zijn activiteiten en er is ruimte om te spelen of om met elkaar te praten. Ouders kunnen ondertussen met elkaar in gesprek komen. De bijeenkomsten voor de jongeren staan op de speciale jongerenpagina.

De familiedag is voor familieleden zoals: broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Men kan in een ongedwongen sfeer met elkaar kennismaken en praten.

Contacttelefoon

Het kan zijn dat je behoefte hebt aan een gesprek, of een specifieke vraag hebt, of wat meer informatie wilt. Daarvoor kun je bellen naar de contacttelefoon van Go (06 53779385).

BEREIKBAARHEID CONTACTTELEFOON IN JULI 2019: In verband met de vakantieperiode wordt de contacttelefoon van Genderkind en ouders tot 1 augustus 2019 niet beantwoord. Na 1 augustus is deze weer bereikbaar. Voor vragen kunnen ouders natuurlijk ook terecht op ons infopunt (030 – 4100203).

Forum voor ouders

Voor ouders van genderkinderen die aangemeld zijn bij Go is er een besloten forum voor en door ouders. Als je aangemeld bent bij Go dan kun je hier een inlogcode aanvragen. Als je al een inlogcode hebt kun je hier inloggen.

School voorlichting

Openheid en informatie kan veel bijdragen aan acceptatie door de omgeving. Go kan daarbij helpen door voorlichting op school te geven. Wil je hulp bij de coming out van je kind op school, of voorlichting voor de klas van je kind of voor het team van school, stuur dan een mail naar scholenvoorlichting@transvisie.nl.

Secretariaat van Go

Je kunt je aanmelden bij Go, daar zijn geen kosten aan verbonden. Om je aan te melden, of om een inlogcode voor het forum aan te vragen of om voorlichting aan te vragen, kun je mailen naar het secretariaat van Go via go@transvisie.nl.

Wil je meer lezen?

Informatie over transgender kinderen is terug te vinden op onze pagina ‘Transitie‘, onder ‘kinderen en jongeren’. Wetenschappelijke artikelen zijn te vinden op onze pagina ‘Wetenschap’. Daar is een apart onderdeel over kinderen en jongeren. Ouders van volwassen transgender kinderen kunnen terecht bij ‘(H)Erkenning’.  Lees de verslagen van oudermiddagen en kinderdagen: november 2014 berdache oudermiddag en april 2015 berdache oudermiddag en maart 2014 berdache kinderdag  en september 2014 berdache kinderdag.

Gegevens

Regio heel Nederland
Toelating afhankelijk van de soort bijeenkomst, uitnodiging per e-mail van Go
Doelgroep transgender kinderen/jongeren en/of hun ouders
Plaats verschilt per bijeenkomst
Wanneer  zie agenda
Duur zie agenda
Parkeren verschilt per bijeenkomst
Begeleiders vrijwilligers van Go
E-mail go@transvisie.nl
Telefoon Go 06 53779385
Telefoon Transvisie 030 410 02 03

 

Agenda

Er zijn op dit moment geen geplande bijeenkomsten voor de jongeren