t-vlag-met-zwarte-doek

In Zwolle is een een gespreksgroep waar je terecht kunt met vragen over jouw transgenderzijn in relatie tot je geloof. Hier kun je je jouw verhaal met anderen delen. Natuurlijk kun je ook hier terecht met algemene vragen die elke transgender heeft. Zelfontplooiing en veiligheid staan centraal.

De gespreksgroep Transgender & Geloof staat open voor iedere transgender met een religieuze achtergrond in de meest brede zin van het woord. Iedereen die vanuit zijn of haar eigen levensovertuiging behoefte heeft aan een veilige ruimte voor een open gesprek, is van harte welkom. Kom je voor het eerst meld je dan aan via een e-mail (zie onder ‘contact’).

Het ontdekken en leren omgaan met je genderidentiteit is een proces dat gepaard kan gaan met veel vragen en worstelingen. Als je religieus bent, kunnen die vragen vanuit de dimensie van jouw levensovertuiging een heel specifieke kleur krijgen. Allerlei vragen kunnen op je af komen. Wat is mijn identiteit in een religieus perspectief? Hoe ben ik bedoeld en hoe mag ik naar mezelf kijken? Mag ik zijn wie ik ben? Past een volledige transitie binnen mijn religie? Wat brengt het allemaal met zich mee? Hoe sta ik nu in mijn relatie? Hoe ga ik om met de verschillende reacties in mijn religieuze groepering? En zo zijn er veel meer vragen te noemen, die op je af kunnen komen als je een religie hebt en transgender bent. Tijdens de bijeenkomsten van Transgender & Geloof komen deze onderwerpen aan de orde.

Kom je voor het eerst of wil je informatie over deze gespreksgroep dan kun je ons e-mailen of je kunt bellen naar het algemene nummer van Transvisie (zie onder ‘contact’).

Frequentie Maandelijks
Wanneer meestal op de 1e zaterdag van de maand (zie de agenda)
Tijden 14:00 tot 17:00 uur, inloop 13:30 uur
Locatie Zerboltstraat 63A, 8022 RW Zwolle

Als gevolg van Corona worden door de groep Transgender en geloof tot nader order geen bijeenkomsten georganiseerd. 

Er zijn op dit moment geen geplande bijeenkomsten

De gespreksthema’s worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

De groep wordt geleid door ervaringsdeskundige transgender mensen en een deskundige op religiegebied: Jolanda, Marc, Jacqueline

Transvisie is er voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat alle trans personen en hun naasten een bijeenkomst kunnen bezoeken als zij daar behoefte aan hebben. Transvisie vergoedt de reiskosten naar en van een bijeenkomst aan bezoekers met een laag inkomen, die de kosten niet zelf kunnen betalen en die de kosten ook niet vergoed krijgen van een andere instantie (gemeente, zorgverzekering, etc.). Transvisie is daarvoor aangewezen op donaties.

Vergoeding vindt in principe plaats op basis van OV-kosten. Van mensen die redelijkerwijs geen gebruik kunnen maken van het OV worden de autokosten vergoed op basis van een bepaald bedrag per km. en evt. de parkeerkosten.

Een bezoeker die hiervoor in aanmerking wil komen vraagt aan een begeleider van de groep het ‘Declaratieformulier bezoeker’ en vult dit formulier volledig in. Op het formulier geeft de bezoeker met een vinkje aan dat deze zonder vergoeding het zich niet of alleen met moeite had kunnen veroorloven om naar de groep te komen. Er hoeven geen bewijsstukken van laag inkomen of uitleg te worden bijgevoegd. We vertrouwen op de eigen inschatting van de bezoeker. Op die manier hopen we mensen tegemoet te komen die het echt nodig hebben.

De bezoeker stuurt het formulier per keer per e-mail aan penningmeester@transvisie.nl., of per post aan Transvisie, t.a.v. Penningmeester, Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht.

Tijdens de bijeenkomsten zijn onze omgangsregels-2021 van toepassing.

De begeleiders van deze groep beheren een contacttelefoon (06 82891822) voor mensen met vragen.

Op onze pagina ‘Transitie‘ is veel inhoudelijke informatie te vinden over het zijn van transgender en over de transitie.

Algemeen

 • Zie onze pagina persoonlijke verhalen, tabblad Transgender en geloof
 • Christengenderdysforie: Speciale website voor transgenders met geloofsvragen.
 • Brochure: Transgender, geloof en kerk. Informatiebron voor kerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen over transgenders en de wijze waarop kerkgemeenschappen transgenders kunnen bejegenen en opvangen, door prof. H. Zorgdrager.
 • Wondermooi, zoals U mij gemaakt heeft: Carl Buijs, Wielie Elhorst, Jolanda Molenaar en Heleen Zorgdrager, een handreiking voor gelovige transgenders en werkers in de kerk. ISBN: 9789043530385
 • Interview 1 en 2 met Jolanda Molenaar.

Protestant

 • PKN heeft aanvulling op het Dienstboek, speciaal voor transgender mensen. O.a. ten behoeve van het uitkomen met een andere naam, of gebeden die zowel in het pastoraat als thuis kunnen worden gebruikt. Zie website van PKN. Wil je meer weten over de aanvulling ga naar: www.dienstboek.nl , klik op ‘Uitbreidingen Gereformeerde Liturgie en andere toegevoegde teksten’, klik op ‘Toevoeging naampresentatie transpersoon’.
 • Aanpassing doopakte. In de protestantse kerk de PKN is een discussie opgestart over de mogelijkheid om de doopakte aan te passen nadat je van geslacht bent veranderd. Er is in het Friesch dagblad en op de website van het COC aandacht aan dit onderwerp besteed.
 • Transgender heeft open harten nodig. Interview in het Reformatorisch Dagblad met Ds. M.O. ten Brink (een van de vrijwilligers van Transgender en geloof).

Rooms Katholiek

 • Ik ben er trots op een katholieke transgender te zijn Artikel in Time over de wijze waarop paus Franciscus een transgender bezoeker met open armen ontving. Nu zou de rest van de kerk moeten volgen. Lees het artikel in Time 

Islam

 • Brown, trans, queer, Muslim, and proud, krachtige en ontroerende toespraak door Sabah Choudrey over zijn leven als transgender man en moslim.
 • Transgender zijn is geen vrije keuze, dit is hoe Allah ons geschapen heeft. In de Indonesische stad Yogyakarta staat de enige Koranschool voor transgenders. De hele wereld krijgt de zegen van Allah, dus wij ook. Artikel in Trouw in NL en artikel in het Engels in the Guardian.
 • Info over transgenders en Islam. Transgender moslims worstelen vaak met hun geloof. Ze hebben het gevoel dat transgender zijn als moslim niet kan en mag. De Islam is echter helemaal niet zo eenduidig over dit onderwerp. Onbekend bij veel mensen is bijvoorbeeld, dat in Egypte en Iran de operaties om van geslacht te veranderen zijn toegestaan. Er is in beide landen een Fatwa uitgesproken, waarin toestemming is gegeven voor de geslachtsaanpassende operaties. Een Fatwa is een belangrijke religieuze uitspraak. Vooral Iran wordt er regelmatig geopereerd.
 • Islam en transseksualiteit. Abdulwahid van Bommel is een islamitische docent geestelijke verzorging en schrijver. Op de website NieuwWij geeft hij een uitleg over de acceptatie van transseksualiteit binnen de islam, inclusief een religieuze uitleg waarom transseksualiteit binnen de Islam geaccepteerd moet worden.
 • Aleyna was ooit MustafaVerhaal van een transgender moslima.
 • Ze zijn de derde sekse en dat geeft hen een verheven status volgens het Soefisme. Artikel  in Trouw: Transgender mensen met een islamitische achtergrond halen vaak kracht uit het Soefisme.
 • Iedereenisanders.nl heeft goede informatie over LHBT en religie.
 • Maruf plaats waar moslims met hun vragen terecht kunnen.
 • Stichting Secret garden, Stichting voor LHBTI met een andere culturele achtergrond terecht kunnen Er is een aparte afdeling voor moslims.
 •  

Boedisme

 • Kun je ideeën over gender, seksualiteit en relaties binnen religie openbreken? Artikel in het Boeddhistisch Dagblad.
 • Boeddhist, genderqueer en trans. Een artikel van Ray Buckner met zijn persoonlijke mening over wat het betekent Boeddhist, genderqueer en trans te zijn.

Jodendom

 • Orthodoxe rabbijn neemt het op voor de LHBT-joden. Hij werkt in de LHTB-Synagoge in New York. Artikel over hem en zijn ideeën.
 • Joods en transman. Artikel van een transman die ingaat op zijn Joodse geloof in relatie tot het transgender zijn.
 • Se Amerikaanse Abby Stein is Rabbijn, maar dan wel op haar manier. Artikel in Trouw.

Overig

 • This Baptist church in Ohio has a new pastor, and she’s trans. Artikel over een nieuwe, transgender pastor in deze Baptist church.
 • Bevestigingsritueel door Church of England. De Church of England denkt na over een ritueel om de transitie van transgender mensen in de kerk te bevestigen. Zie dit Engelstalige artikel in Guardian
 • The Church of England stands up against Transgender bullyingArtikel over de Kerk van Engeland die alle scholen een gids heeft gestuurd om meer inclusief te zijn naar transgender en non-binary studenten.
E-mail tijdelijk geen eigen emailadres
Contacttelefoon Transgender & Geloof tijdelijk geen eigen contacttelefoon
Algemeen nummer Transvisie zie contactgegevens
18