vergaderen-2

Je kunt op meerdere manieren in contact komen of contact hebben met een van onze ervaringsdeskundige medewerkers (vrijwilligers) als je met vragen zit. De mogelijkheden staan opgesomd op de tabbladen hieronder. De medewerker waar je contact mee hebt of met wie je een gesprek voert is een ervaringsdeskundige vrijwilliger, maar geen hulpverlener. Voor daadwerkelijke hulpverlening bestaan er andere, professionele organisaties.

Telefonisch contact

Wil je iemand spreken dan kun je bellen met ons informatiepunt (zie contactgegevens). Je krijgt dan contact met een ervaringsdeskundige medewerker, die mogelijk je vraag kan beantwoorden, je kan doorverwijzen naar een andere organisatie of je hiervoor in contact kan brengen met iemand anders binnen onze organisatie.

Buiten de kantoortijden zijn onze zelfhulpgroepen Genderkind en ouders, (H)Erkenning en Transgender en geloof via hun eigen contacttelefoon te bereiken. Voor het nummer kijk op de betreffende onderling contact groepspagina. 

Contact via e-mail

Je kunt ook contact hebben en/of vragen stellen via de e-mail, mail dan naar info@transvisie.nl. Deze e-mail wordt beantwoord door het informatiepunt of doorgestuurd naar een medewerker die je vragen beter kan beantwoorden. Wordt je e-mail doorgestuurd, dan krijg je daarvan bericht van het informatiepunt.

Eén op één gesprek

Transvisie biedt meerdere mogelijkheden voor een één op één gesprek met een van onze ervaringsdeskundige medewerkers. Deze mogelijkheden zijn:

Individueel gesprek tijdens groepsbijeenkomst

Bezoek je een groepsbijeenkomst en wil je een gesprek hebben met een van onze begeleiders, dan kun je dat ter plekke aanvragen. Als een van de begeleiders daar op dat moment tijd voor heeft kan deze dat gesprek met je voeren. Het kan ook dat je wordt doorverwezen naar een individueel gesprek (zie hieronder).

individueel gesprek

  • Transvisie biedt de mogelijkheid tot het voeren van een individueel gesprek met een ervaringsdeskundige medewerker (vrijwilliger).
  • Iemand die behoort tot de doelgroep, die met vragen zit, kan zo’n gesprek aanvragen via het e-mailadres gesprekken@transvisie.nl. Vriendelijk verzoek in de e-mail in ieder geval voornaam, telefoonnummer en e-mailadres op te nemen.
  • Onze coördinator individuele gesprekken neemt vervolgens contact op (telefonisch of via de mail) om een aantal zaken helder te krijgen. Vragen die worden gesteld kunnen betrekking hebben op leeftijd, woonplaats, het geslacht waarmee iemand zich identificeert en het soort vragen die spelen. Deze informatie wordt alleen gebruikt om een zo goed mogelijke match tot stand te brengen.
  • Op basis van de antwoorden op deze vragen wordt vervolgens een match met een van onze medewerkers gemaakt.
  • Het aantal gesprekken dat met een vraagsteller wordt gevoerd is beperkt tot maximaal 2, waarbij de medewerker het aantal in overleg de vraagsteller, bepaalt.

Individueel gesprek voor vluchtelingen

  • Transvisie zet zich in op meerdere manieren in om de situatie van transgender vluchtelingen te verbeteren. We beantwoorden we vragen van vluchtelingen of (vrijwillige) hulpverleners in hun omgeving over toegang tot zorg en veiligheid. Hiervoor kan contact opgenomen worden met ons informatiepunt (zie contactgegevens) of de coördinator individuele gesprekken (via gesprekken@transvisie.nl). Een vluchteling kan dan een gesprek hebben met een van onze medewerkers.
  • Transvisie offers support to transgender asylum seekers and refugees. We answer questions regarding safety or transgender healthcare for asylum seekers. Contact our informatiepunt (see contact details) or our coördinator individuele gesprekken via gesprekken@transvisie.nl). See also our special page for transgender asylum seekers and refugees. If you would like to have direct contact with one of our volunteers, you can also apply for them to visit you at the asylum centre. Are you, or do you know, a transgender refugee in an asylum seeker center that has been discriminated, threatened or otherwise had to deal with violent or unsafe circumstances? Haven’t you received the proper healthcare at one of these centers? Or are you housed in an area, village or city where you know nobody and feel unsafe? You can contact the hotline that TNN and COC (two partners of Transvisie) have launched to report this.
Vriendschappelijk bezoek

Medewerkers van Transvisie kunnen onder bepaalde voorwaarden een bezoek bij je afleggen. We kennen de volgende soorten bezoeken:

Vriendschappelijk bezoek in het ziekenhuis

Als je in een ziekenhuis wordt opgenomen voor een genderbevestigende operatie, dan vind je het misschien prettig als één van onze ervaringsdeskundige medewerkers daar op bezoek komt. Met hem of haar kun je bijvoorbeeld bespreken hoe de operatie is gegaan, wat je ervaringen in het ziekenhuis zijn en wat je kunt verwachten tijdens het verdere herstel. Jij bepaalt waar je het over wilt hebben. Wanneer je van het genderteam of je arts de operatiedatum krijgt, kun je zo’n bezoek bij ons aanvragen. De medewerker komt meestal op bezoek de dag voor de operatie of de dag er na, tenzij je een eigen voorkeur aangeeft. Vraag bezoek aan via bezoek@transvisie.nl.

Vriendschappelijk bezoek in een zorginstelling, AZC, penitentiaire inrichting, etc.

Onze medewerkers leggen ook incidentele vriendschappelijke bezoeken af bij transgenders in andere zorginstellingen, in een asielzoekerscentrum of in een penitentiaire inrichting. Je moet dit dan zelf aanvragen, wij komen niet ongevraagd bij je op bezoek. Vraag bezoek aan via bezoek@transvisie.nl.

Vriendschappelijke begeleiding

In bepaalde, uitzonderlijke situaties, bv. als je geen beroep kunt doen op familie of vrienden, kan een medewerker (vrijwilliger) eventueel meegaan naar de afspraak met een arts van het genderteam als een ingewikkelde transgerelateerde medische ingreep wordt besproken. De medewerker gaat alleen mee ter ondersteuning en als luisterend oor. Jullie ontmoeten elkaar in de hal van het betreffende ziekenhuis, om vervolgens samen naar de afspraak te gaan. Na het bezoek kun je ter plekke samen evalueren wat er is besproken. Deze vriendschappelijke begeleiding is incidenteel.

Als je behoefte hebt aan deze vriendschappelijke begeleiding, vraag deze dan twee weken van tevoren aan. De medewerker die met jou mee gaat heeft dan voldoende tijd om het in de eigen agenda in te plannen en contact met je op te nemen. Vraag deze begeleiding aan via bezoek@transvisie.nl.