Je bent in verwarring

Omtrent je identiteit

Geen vrouw, geen man.

Maar wat ben je dan?

Behalve transmannen en transvrouwen, die duidelijk ervaren dat hun identiteit niet overeenkomt met het geboortegeslacht en daar wat aan willen doen, zijn er ook mensen die zich in meerdere of mindere mate genderdysfoor voelen, maar niet dusdanig dat ze een geslachtsaanpassing overwegen. Sommigen hebben wel de behoefte om een gedeeltelijke fysieke aanpassing te doen, anderen hebben die behoefte helemaal niet. Het merendeel voelt zich tussen beide seksen in, maar de mate waarin kan bij eenieder aanzienlijk verschillen. Ze voelen zich noch man noch vrouw, of tegelijkertijd beide, ofwel transgender, tussengender, intergender, nonbinair, genderfluid, androgyn, pangender, ….. Ook deze mensen ervaren hun genderdysforie vaak als een intens storende omstandigheid die het dagelijks functioneren danig onder druk kan zetten. Want hoe geef je invulling aan wat je ten diepste als jouw eigen unieke identiteit ervaart in een samenleving die vooralsnog gebaseerd is op de hokjes man en vrouw? Achtergrondinformatie is te vinden op onze pagina ‘Transitie‘ en specifiek onze pagina Non-Binair.  Informatie over films, boeken, folders en links staat op onze pagina ‘Info‘.

Gespreksgroep TransAnders

Dit is een gespreksgroep voor mensen die zich niet thuis voelen in de gangbare genderhokjes en die zoekende zijn en vragen hebben over hun genderidentiteit. Binnen deze groep blijkt er vooral behoefte te zijn aan het uitwisselen van ervaringen. Hoe om te gaan met je ‘ergens tussenin’ genderidentiteit in het dagelijkse leven. Vanuit deze ervaringen en vragen die leven gaat het gesprek de diepte in.

Programma

Er wordt gewerkt met maandelijks te bepalen thema’s. Uitgangspunt is dat de groepsleden zelf bepalen waar het tijdens de bijeenkomst over zal gaan.

Zelfhulpgroep

Deze groep is een zelfhulpgroep, hier ontmoet en spreek je andere mensen uit de doelgroep. De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige begeleiders op vrijwillige basis die veelal een gesprekstraining hebben gevolgd. De groep is in principe open. Welkom is iedereen voor wie deze groep is bedoeld. Zelfontplooiing en veiligheid staan centraal. Voorafgaand aan je eerste bezoek kun je informatie vragen, of wat meer over jezelf laten weten, als je daar behoefte aan hebt. Neem dan gerust contact met ons op.

Bijeenkomsten

TransAnders organiseert regulier haar bijeenkomsten in Utrecht. Met ingang van 10 september 2017 organiseert TransAnders ook bijeenkomsten in Groningen op de tweede zondag. In oktober op de derde zondag. De bijeenkomsten zijn gelijktijdig met de bijeenkomsten van het Genderhome Groningen. Voor verdere info zie de kolom hiernaast en de ‘agenda’.

Gegevens

Regio Heel Nederland
Toelating Open groep voor mensen uit de doelgroep. Aanmelden niet verplicht
Doelgroep Mensen die zich qua genderidentiteit noch man, noch vrouw, beide, of zich ergens tussen de seksen in, voelen
TRANSANDERS UTRECHT
Plaats Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht
Let op de ingang zit op de hoek met de Vleutense weg!
Wanneer  3e zaterdag van de maand
Duur 14:00 – 18:00 uur, inloop 13.45 uur
Parkeren In de directe omgeving (betaald)
Begeleiders Jeste en Jacky
TRANSANDERS GRONINGEN
Plaats Akerkhof 22, Groningen
Wanneer 2e zondag van de maand
Duur 14:30 – 18:00 uur, inloop 14.00 uur
Parkeren Betaald parkeren in de omgeving
Begeleider Jeste
   
E-mail transanders@transvisie.nl
Telefoon Transvisie 030 410 02 03

 

Regio Heel Nederland
Toelating Open groep voor mensen uit de doelgroep. Aanmelden niet verplicht
Doelgroep Mensen die zich qua genderidentiteit noch man, noch vrouw, beide, of zich ergens tussen de seksen in, voelen
TRANSANDERS UTRECHT
Plaats Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht
Wanneer  3e zaterdag van de maand
Duur 14:00 – 18:00 uur, inloop 13.45 uur
Parkeren In de directe omgeving (betaald)
Begeleiders Jeste en Jacky
TRANSANDERS GRONINGEN
Plaats Akerkhof 22, Groningen
Wanneer 2e zondag van de maand
Duur 14:30 – 18:00 uur, inloop 14.00 uur
Parkeren Betaald parkeren in de omgeving
Begeleider Jeste
   
E-mail transanders@transvisie.nl
Telefoon Transvisie 030 410 02 03

Agenda

23