Voor jongeren van 12 tot 18 jaar organiseren we een bijeenkomst waar transgender jongeren elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en gezellig een dag kunnen samenzijn.

Jongerenmiddag

Genderkind en ouders (Go) organiseert twee jongerenmiddagen per jaar voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Op de pagina van Genderkind en ouders staan de andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de familiedag waar jongeren uiteraard ook welkom zijn.

Zelfhulpgroep

Deze jongerenbijeenkomst is een zelfhulpgroep waar je andere genderjongeren kunt ontmoeten en spreken. De bijeenkomsten worden begeleid door ervaringsdeskundige vrijwilligers die veelal een gesprekstraining hebben gevolgd. De groep is in principe open. Welkom is iedereen voor wie deze groep is bedoeld. Zelfontplooiing en veiligheid staan centraal.

Professionele hulp

Genderjongeren vanaf ongeveer 12 tot 18 jaar kunnen eventueel voor psychologische ondersteuning terecht bij Psyq/Transvisie Zorg, Lentis, Genderteam Zuid en VUmc. Bij deze organisaties zitten gespecialiseerde professionele hulpverleners die in het kader van de GGZ zorg of in het kader van medische behandeling genderkinderen en -jongeren kunnen bijstaan.

Gegevens

Regio Heel Nederland
Toelating Als je behoort tot de doelgroep
Doelgroep Transgender jongeren van 12 tot 18 jaar
Plaats Otterloo
Wanneer  28 maart en 8 oktober
Duur Middag
Begeleiders Vrijwilligers van Go
E-mail Go go@transvisie.nl
Telefoon Go 06 53779385
Telefoon Transvisie 030 410 02 03

Agenda