Voor jongeren van 12 tot 18 jaar organiseert Go bijeenkomsten waar transgender jongeren elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en gezellig een dag kunnen samenzijn.

Jongerenmiddag

Genderkind en ouders (Go) organiseert twee jongerenmiddagen per jaar voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Op de pagina van Genderkind en ouders staan de andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de familiedag waar jongeren uiteraard ook welkom zijn.

Zelfhulpgroep

Deze jongerenbijeenkomst is een zelfhulpgroep waar je andere genderjongeren kunt ontmoeten en spreken. De bijeenkomsten worden begeleid door ervaringsdeskundige vrijwilligers die veelal een gesprekstraining hebben gevolgd. De groep is in principe open. Welkom is iedereen voor wie deze groep is bedoeld. Zelfontplooiing en veiligheid staan centraal. Ben je geïnteresseerd in een bijeenkomst en behoor je tot de doelgroep, dan kun je worden uitgenodigd. Meld je aan bij het secretariaat van Go en laat je op de mailinglijst zetten.

Professionele hulp

Genderjongeren vanaf ongeveer 12 tot 18 jaar kunnen eventueel voor psychologische ondersteuning terecht bij o.m. Psyq/Transvisie Zorg, Lentis, Genderteam Zuid en VUmc. Bij deze organisaties zitten gespecialiseerde professionele hulpverleners die in het kader van de GGZ zorg of in het kader van medische behandeling genderkinderen en -jongeren kunnen bijstaan. Voor meer informatie over behandelaars kun je contact opnemen met ons informatiepunt.

Gegevens

Regio Heel Nederland
Toelating Als je behoort tot de doelgroep, uitnodiging per e-mail van Go
Doelgroep Transgender jongeren van 12 tot 18 jaar
Plaats Verschilt per bijeenkomst
Wanneer  zie agenda
Duur Verschilt per bijeenkomst
Begeleiders Vrijwilligers van Go
E-mail Go go@transvisie.nl
Telefoon Go 06 53779385
Telefoon Transvisie 030 410 02 03

 

Agenda