Telefonisch of per e-mail

Wil je iemand spreken dan kun je bellen met het secretariaat 030 410 02 03 van maandag – vrijdag 13:00-17:00 uur. Je krijgt dan een ervaringsdeskundige vrijwilliger aan de lijn, die mogelijk je vraag kan beantwoorden, je kan doorverwijzen naar een andere organisatie of je hiervoor in contact kan brengen met iemand ander binnen onze organisatie. Je kunt je vragen ook stellen via e-mail info@transvisie.nl. Deze email komt bij het secretariaat terecht, waar je vragen worden beantwoord of je e-mail wordt doorgestuurd naar een vrijwilliger die je vragen beter kan beantwoorden. Wordt je e-mail doorgestuurd, dan krijg je daarvan bericht van het secretariaat.

Buiten de kantoortijden zijn onze zelfhulpgroepen Genderkind en ouders, (H)Erkenning en Transgender en geloof via hun eigen contacttelefoon te bereiken.

Individueel gesprek tijdens een groepsbijeenkomst

Bezoek je een groepsbijeenkomst en wil je een gesprek hebben met een van onze vrijwilligers, dan kun je dat ter plekke aanvragen. Als een van de vrijwilligers daar op dat moment tijd voor heeft kan deze dat gesprek met je voeren. Het kan ook zijn dat ze je doorverwijzen naar een individueel gesprek (zie hieronder).

Individueel gesprek

Transvisie biedt de mogelijkheid tot het voeren van een individueel gesprek met een ervaringsdeskundige vrijwilliger. Iemand die behoort tot de doelgroep die met vragen zit kan zo’n gesprek aanvragen via het e-mailadres gesprekken@transvisie.nl of via info@transvisie.nl. De vrijwilliger die het gesprek voert is ervaringsdeskundig, maar geen hulpverlener. Voor daadwerkelijke hulpverlening bestaan er andere, professionele organisaties. Het aantal gesprekken dat met een vraagsteller wordt gevoerd is beperkt tot maximaal 3, waarbij de betreffende vrijwilliger het aantal bepaalt.

Vriendschappelijk bezoek in het ziekenhuis

Als je in een ziekenhuis wordt opgenomen voor een genderbevestigende operatie, dan vind je het misschien prettig als één van onze ervaringsdeskundige vrijwilligers daar op bezoek komt. Met hem of haar kun je bijvoorbeeld bespreken hoe de operatie is gegaan, wat je ervaringen in het ziekenhuis zijn en wat je kunt verwachten tijdens het verdere herstel. Jij bepaalt waar je het over wilt hebben. Wanneer je van het genderteam of je arts de operatiedatum krijgt, kun je zo’n bezoek bij ons aanvragen. De vrijwilliger komt meestal op bezoek de dag voor de operatie of de dag er na, tenzij je een eigen voorkeur aangeeft. Vraag bezoek aan via ons secretariaat 030 410 02 03 of per e-mail bezoek@transvisie.nl.

Vriendschappelijk bezoek in zorginstelling, AZC of Penitentiaire Inrichting

Onze vrijwilligers leggen ook incidentele vriendschappelijke bezoeken af bij transgenders in andere zorginstellingen, in een asielzoekerscentrum of in een penitentiaire inrichting. Je moet dit dan zelf aanvragen, wij komen niet ongevraagd bij je op bezoek. Vraag bezoek aan via het secretariaat 030 410 02 03 of per e-mail bezoek@transvisie.nl

Individueel contact voor vluchtelingen

Transvisie zet zich in op meerdere manieren in om de situatie van transgendervluchtelingen te verbeteren. We beantwoorden we vragen van vluchtelingen of (vrijwillige) hulpverleners in hun omgeving over toegang tot zorg en veiligheid. Hiervoor kan contact opgenomen worden met ons secretariaat (030 410 02 03 of info@transvisie.nl) of de coördinator vluchtelingen vluchtelingen@transvisie.nl. Via die weg kunnen vluchtelingen ook vragen om bezoek te krijgen van een van onze vrijwilligers voor een meer persoonlijk contact.

Sinds het voorjaar van 2016 trekt Patiëntenorganisatie Transvisie samen met TNN het Koploperoverleg Transgender Vluchtelingen. Bij dit overleg is COC betrokken en ook enkele personen die zich ongebonden als vrijwilliger inzetten voor transgender vluchtelingen. In dit overleg wisselen we kennis en ervaringen uit en ondernemen we indien nodig gezamenlijk actie om de situatie van transgender vluchtelingen te verbeteren. Een van de eerste acties was de oprichting van een meldpunt voor transgender vluchtelingen. Daar kunnen misstanden gemeld worden die asielzoekers (of hulpverleners in hun omgeving) tegenkomen met betrekking tot zorg, veiligheid of kennisgebrek in de opvang. Ook heeft het Koploperoverleg een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief met informatie voor geïnteresseerden en vrijwilligers of hulpverleners die betrokken zijn bij transgender vluchtelingen. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan hier in.

Transvisie offers support to transgender asylum seekers and refugees. We answer questions regarding safety or transgender healthcare for asylum seekers. Contact us by phone (+31 20 2050914) or by email (info@transvisie.nl or vluchtelingen@transvisie.nl). If you would like to have direct contact with one of our volunteers, you can also apply for them to visit you at the asylum centre. Are you, or do you know, a transgender refugee in an asylum seeker center that has been discriminated, threatened or otherwise had to deal with violent or unsafe circumstances? Haven’t you received the proper healthcare at one of these centers? Or are you housed in an area, village or city where you know nobody and feel unsafe? You can contact the hotline that TNN and COC (two partners of Transvisie) have launched to report this.

Vriendschappelijke begeleiding

In bepaalde situaties, bv. als je geen beroep kunt doen op familie of vrienden, kan een vrijwilliger je eventueel begeleiden naar een genderteam, bv. als een ingewikkelde transgerelateerde medische ingreep wordt besproken. De vrijwilliger gaat mee ter ondersteuning en als luisterend oor. Na het bezoek kun je samen evalueren wat er is besproken. De begeleiding is incidenteel. Als je behoefte hebt aan begeleiding, vraag het dan twee weken van tevoren aan. De vrijwilliger die met jou mee gaat heeft dan voldoende tijd om het in de eigen agenda in te plannen en contact met je op te nemen. Jullie kunnen elkaar ontmoeten in de hal van het betreffende ziekenhuis, om vervolgens samen naar de afspraak te gaan. Vraag begeleiding aan via het secretariaat 030 410 02 03 of per e-mail bezoek@transvisie.nl