Telefonisch of per e-mail

Wil je iemand spreken dan kun je bellen met ons informatiepunt 030 410 02 03 van maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 13:00-17:00 uur. Je krijgt dan een ervaringsdeskundige medewerker aan de lijn, die mogelijk je vraag kan beantwoorden, je kan doorverwijzen naar een andere organisatie of je hiervoor in contact kan brengen met iemand ander binnen onze organisatie. Je kunt je vragen ook stellen via e-mail info@transvisie.nl. Deze e-mail wordt beantwoord of doorgestuurd naar een medewerker die je vragen beter kan beantwoorden. Wordt je e-mail doorgestuurd, dan krijg je daarvan bericht van ons informatiepunt.

Buiten de kantoortijden zijn onze zelfhulpgroepen Genderkind en ouders, (H)Erkenning en Transgender en geloof via hun eigen contacttelefoon te bereiken.

Individueel gesprek tijdens een groepsbijeenkomst

Bezoek je een groepsbijeenkomst en wil je een gesprek hebben met een van onze begeleiders, dan kun je dat ter plekke aanvragen. Als een van de begeleiders daar op dat moment tijd voor heeft kan deze dat gesprek met je voeren. Het kan ook zijn dat ze je doorverwijzen naar een individueel gesprek (zie hieronder).

Individueel gesprek

Transvisie biedt de mogelijkheid tot het voeren van een individueel gesprek met een ervaringsdeskundige medewerker (vrijwilliger). Iemand die behoort tot de doelgroep die met vragen zit kan zo’n gesprek aanvragen via het e-mailadres gesprekken@transvisie.nl of via info@transvisie.nl. De medewerker die het gesprek voert is een ervaringsdeskundige vrijwilliger, maar geen hulpverlener. Voor daadwerkelijke hulpverlening bestaan er andere, professionele organisaties. Het aantal gesprekken dat met een vraagsteller wordt gevoerd is beperkt tot maximaal 3, waarbij de betreffende medewerker het aantal bepaalt.

Vriendschappelijk bezoek in het ziekenhuis

Als je in een ziekenhuis wordt opgenomen voor een genderbevestigende operatie, dan vind je het misschien prettig als één van onze ervaringsdeskundige medewerkers (vrijwilliger) daar op bezoek komt. Met hem of haar kun je bijvoorbeeld bespreken hoe de operatie is gegaan, wat je ervaringen in het ziekenhuis zijn en wat je kunt verwachten tijdens het verdere herstel. Jij bepaalt waar je het over wilt hebben. Wanneer je van het genderteam of je arts de operatiedatum krijgt, kun je zo’n bezoek bij ons aanvragen. De medewerker komt meestal op bezoek de dag voor de operatie of de dag er na, tenzij je een eigen voorkeur aangeeft. Vraag bezoek aan via ons informatiepunt 030 410 02 03 of per e-mail bezoek@transvisie.nl.

Vriendschappelijk bezoek in zorginstelling, AZC of Penitentiaire Inrichting

Onze medewerkers leggen ook incidentele vriendschappelijke bezoeken af bij transgenders in andere zorginstellingen, in een asielzoekerscentrum of in een penitentiaire inrichting. Je moet dit dan zelf aanvragen, wij komen niet ongevraagd bij je op bezoek. Vraag bezoek aan via ons informatiepunt 030 410 02 03 of per e-mail bezoek@transvisie.nl

Individueel contact voor vluchtelingen

Transvisie zet zich in op meerdere manieren in om de situatie van transgendervluchtelingen te verbeteren. We beantwoorden we vragen van vluchtelingen of (vrijwillige) hulpverleners in hun omgeving over toegang tot zorg en veiligheid. Hiervoor kan contact opgenomen worden met ons informatiepunt (030 410 02 03 of info@transvisie.nl) of de coördinator vluchtelingen vluchtelingen@transvisie.nl. Via die weg kunnen vluchtelingen ook vragen om bezoek te krijgen van een van onze medewerkers voor een meer persoonlijk contact.

Transvisie offers support to transgender asylum seekers and refugees. We answer questions regarding safety or transgender healthcare for asylum seekers. Contact us by phone (+31 20 2050914) or by email (info@transvisie.nl or vluchtelingen@transvisie.nl). See also our special page for transgender asylum seekers and refugees. If you would like to have direct contact with one of our volunteers, you can also apply for them to visit you at the asylum centre. Are you, or do you know, a transgender refugee in an asylum seeker center that has been discriminated, threatened or otherwise had to deal with violent or unsafe circumstances? Haven’t you received the proper healthcare at one of these centers? Or are you housed in an area, village or city where you know nobody and feel unsafe? You can contact the hotline that TNN and COC (two partners of Transvisie) have launched to report this.

Vriendschappelijke begeleiding

In bepaalde, uitzonderlijke situaties, bv. als je geen beroep kunt doen op familie of vrienden, kan een medewerker (vrijwilliger) eventueel meegaan naar de afspraak met een arts van het genderteam als een ingewikkelde transgerelateerde medische ingreep wordt besproken. De medewerker gaat alleen mee ter ondersteuning en als luisterend oor. Jullie ontmoeten elkaar in de hal van het betreffende ziekenhuis, om vervolgens samen naar de afspraak te gaan. Na het bezoek kun je ter plekke samen evalueren wat er is besproken. Deze vriendschappelijke begeleiding is incidenteel.

Als je behoefte hebt aan deze vriendschappelijke begeleiding, vraag deze dan twee weken van tevoren aan. De medewerker die met jou mee gaat heeft dan voldoende tijd om het in de eigen agenda in te plannen en contact met je op te nemen. Vraag deze begeleiding aan via ons informatiepunt 030 410 02 03 of per e-mail bezoek@transvisie.nl