mensenmassa

Contact met anderen uit de doelgroep georganiseerd door Transvisie

Het delen van gevoelens, ervaringen en kennis, is van groot belang om jezelf te vinden, je zelfvertrouwen te vergroten en uiteindelijk jezelf te kunnen zijn. Contact met anderen kan je daarbij helpen. Je kunt anderen uit de doelgroep ontmoeten tijdens onze zelfhulpgroepen. We hebben zelfhulpgroepen voor transmannen en transvrouwen, transgenders en genderzoekers, partners, ouders, kinderen, familie en vrienden van transgenders.

Kenmerken van onze zelfhulpgroepen zijn:

 • Groepsbijeenkomsten zijn in principe open voor de specifieke doelgroep waarvoor zij zijn bedoeld. Iedereen die behoort dit dat deel van de doelgroep, in welke fase van de transitie dan ook is welkom. Anderen in principe niet, e.e.a ter beoordeling van de groepsleiding.
 • Zelfhulp door onderlinge contacten en ervaringsdeskundige groepsbegeleiders. Vragen kunnen gemakkelijker beantwoord worden door anderen die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt. Het samenkomen van leden van de doelgroep maakt uitwisseling, informatieoverdracht, discussie en meningsvorming mogelijk. Daarbij is ook gezelligheid van belang.
 • Programma wordt door de groepsbegeleiders opgesteld in overleg met de bezoekers.
 • Er zijn verschillen in de frequentie van de groepsbijeenkomsten: tweewekelijks,  maandelijks, driemaandelijks en onregelmatig. Data van groepsbijeenkomsten staan op de website onder ‘agenda’ en onder de betreffende groep.
 • Bijeenkomsten van de verschillende groepen zijn verspreid over het land.
 • Bezoekers van de groepen kunnen hun reiskosten declareren op het daartoe opgestelde declaratieformulier. Ze kunnen de reiskosten ook schenken aan Transvisie.

Tijdens de bijeenkomsten worden vaak gesprekken met elkaar gevoerd, daarbij kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Hoe ervaar je je eigen identiteit?
 • Hoe staan je identiteit en lichaam tot elkaar?
 • Wil je wel of niet een medische behandeling?
 • Waar bestaat de medische behandeling uit, wat zijn de mogelijkheden?
 • Hoe en wanneer vertel je het aan je omgeving (partner/kinderen/ouders/familie/vrienden/buren).
 • Hoe en wanneer vertel je het op je werk/school.
 • Hoe ga je om met relaties en seksualiteit?
 • Hoe ga je na de transitie om met je verleden?

Daarnaast organiseren we ook verschillende vormen van individueel contact: met ons informatiepunt, tijdens de zelfhulpbijeenkomst, in een één op één gesprek en tijdens vriendschappelijk bezoek.

22
Vrouwengroep
Bijeenkomsten voor mensen die als man zijn geboren, maar zich meer vrouw voelen.
Vrouwengroep
Mannengroep
Bijeenkomsten voor mensen die als vrouw zijn geboren, maar zich meer man voelen.
Mannengroep
TransAnders
Bijeenkomsten, in Utrecht en in Groningen, voor mensen die 'er tussen in' zitten.
TransAnders
Genderkind en ouders (Go)
Bijeenkomsten voor ouders van transgender kinderen en jongeren, de kinderen en jongeren zelf en hun familie.
Genderkind en ouders (Go)
Transgendercafé Enschede
Een zelfhulpgroep voor transgender mensen in Enschede en omgeving
transgenders
Jongvolwassenen
Dé jongeren zelfhulpgroep voor transgender jongeren tussen de 18 en 30 jaar.
Jongvolwassenen
(H)Erkenning
Een zelfhulpgroep voor naasten (partners, kinderen, broers en zussen, ouders, grootouders, vrienden) van transgender mensen.
(H)Erkenning
Transgender en geloof
Gelovig en transgender, en zit je met geloofsvragen, kom dan naar onze transgender en geloof groep.
Transgender en geloof
Genderhome Groningen
Een zelfhulpgroep voor transgender mannen en vrouwen, zij die zoekend zijn en hun naasten in Groningen.
Genderhome Groningen
Individueel Contact
Individueel contact met een ervaringsdeskundige vrijwilliger? Zie de verschillende mogelijkheden.
Individueel Contact
Andere Organisaties
Bijeenkomsten georganiseerd door andere organisaties.
Andere Organisaties