In nieuws

We zijn er trots op dat onze voorzitter, Lisa Van Ginneken, voor vier jaar is benoemd tot lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens en feliciteren Lisa van harte.