In Transvisie

Wij zijn trots te kunnen melden dat Els Schijf, onze medewerkster bij het informatiepunt en bij de redactie, vanmorgen (24 april 2020) van de burgemeester van Utrecht heeft gehoord dat het ‘de koning heeft behaagd haar een koninklijke onderscheiding toe te kennen’. Ze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Helaas blijven de festiviteiten rond deze lintjesregen dit jaar beperkt tot alleen die mededeling. Het lintje zelf wordt, in verband met de Corona situatie, later dit jaar opgespeld. Ook Transvisie heeft alle festiviteiten, die zij inmiddels had georganiseerd, helaas moeten opschorten. Wel heeft Transvisie Els vanmorgen in de bloemetjes gezet en heeft het bestuur met haar ‘gezoomd’.

Els heeft in de afgelopen 25 jaar ongelofelijk veel voor transgender kinderen en hun ouders , maar ook voor transgender jongeren en volwassenen, gedaan en betekend. Wat Els kenmerkt is haar tomeloze inzet voor transgender kinderen en volwassenen en de ouders van transgender kinderen. De inzet die ze eerst had ten opzichte van haar eigen kind, heeft ze uitgebouwd naar een inzet, dag in dag uit, voor de hele transgender gemeenschap. Daarbij is ze erg betrokken en weet mensen echt een hart onder de riem te steken. Els heeft in al die jaren een enorme kennis opgebouwd en kan daardoor veel mensen op weg helpen. Als Els van een onderwerp niet genoeg weet, duikt ze erin en zorgt dat ze die kennis vergaart. Een van de voordragers beschrijft Els als: ‘Een intelligent, doortastend mens met een groot hart, zonder wiens inspanningen de transgender-emancipatie voor ouders een stuk onzekerder zou zijn geweest’.

Els, moeder van een transgender dochter, kreeg begin jaren negentig voor het eerst te maken met transgenderproblematiek. Er was weinig bekend van deze problematiek bij kinderen. Structurele kennis, onderling contact en herkenning ontbraken. Els is zich erin gaan verdiepen en werd een pionier. Ze brak een lans voor diagnosestelling en hormoonbehandeling bij kinderen en jongeren, haar motto daarbij was: ‘Niets doen is ook schadelijk’. Om onderling contact tussen ouders van transgender kinderen te verbeteren organiseerde ze ouderbijeenkomsten. Samen met een aantal andere ouders heeft ze de lotgenotencontactgroep Berdache (thans Go) opgezet en deze jaren begeleid. Wat later zette ze zelf thuis een hulptelefoon op voor ouders. Ook verzorgde ze periodieke nieuwsbrieven voor ouders. Els was de eerste in Nederland die een tweetal boekjes heeft geschreven voor ouders en andere familieleden (‘Hoera het is een mensje’) en voor het onderwijs (‘Genderdysforie en school’). Hoewel deze boekjes nog altijd actueel en veelgevraagd zijn, is Els op dit moment bezig een geheel vernieuwde, nog actuelere, uitgave te schrijven. Els onderhield vanaf midden jaren negentig contacten met het VUmc en sprak op congressen en studiebijeenkomsten.

Els werkt sinds de oprichting van Transvisie in 2010 bij het Informatiepunt, waar ze een of meerdere middagen in de week (transgender) mensen telefonisch te woord staat en vragen beantwoordt via de e-mail. Els traint nieuwe medewerkers die voor het informatiepunt komen werken.

Els maakt al lange tijd deel uit van de redactie van Transvisie. Ze heeft grote invloed gehad op de huidige en vorige website van Transvisie. Els is de drijvende kracht achter het vinden van relevante content. Ze speurt al jaren dag en nacht het internet af, zowel nationaal als internationaal, om content te vinden voor onze website en onze facebookpagina. Ze is een van de redactieleden die bijna dagelijks post op Facebook. Ook nu is Els de drijvende kracht achter de nieuwsbrieven van Transvisie. In iedere nieuwsbrief staan er teksten die ze speciaal voor de betreffende nieuwsbrief schrijft.

Een lintje is een formele manier waarop de samenleving haar waardering kan uiten voor iemand die zich heeft ingezet voor die samenleving. Als iemand een lintje verdient, is Els het. Els hartelijk gefeliciteerd, maar zeker ook dank voor alles wat je hebt gedaan en nog doet !!!

In afwachting van het eigenlijke lintje zal ze zolang dit moeten dragen.