In Oproepen, Transvisie

Al enige jaren is het mogelijk en klacht die je hebt over bejegening of behandeling bv. in het ziekenhuis of door de zorgverzekering en die gerelateerd is aan jouw transzijn te melden bij patiëntenorganisatie Transvisie. Hoewel er veel klachten rondgaan op sociale media, ontvangt Transvisie relatief weinig meldingen van klachten. Daarom ter herinnering: Heb je een klacht over hoe je bent bejegend door een medewerker of arts van het ziekenhuis of van een zorgverzekering of over het resultaat van de behandeling, etc.? Dan kun je dit melden bij Transvisie, eventueel voorzien van bewijs in de vorm van een geluidsopname, brief, etc. Transvisie gaat discreet met je melding om. Transvisie neemt jouw klacht niet over en gaat deze klacht ook niet inhoudelijk behandelen of aanhangig maken bij de betreffende organisatie. Transvisie wil inventariseren of er veel klachten zijn en of er specifieke onderwerpen zijn waar veel klachten over zijn.

Je kunt je klacht telefonisch melden  030 410 02 03 of of mailen naar info@transvisie.nl

Tot slot adviseert Transvisie je een serieuze klacht altijd daadwerkelijk aanhangig te maken bij de betreffende organisatie.