In Medisch, nieuws

Het VUmc heeft een online keuzehulp ten behoeve van de geslachtsaanpassende, genitale operaties voor transmannen op hun website geplaatst. Lees het toelichtende artikel. Of ga direct naar de keuzehulp. In de keuzehulp staan alle opties en de voor- en de nadelen van deze opties. Alles wordt in begrijpelijke taal uitgelegd. Aangezien deze operaties erg ingrijpend zijn, is zo’n keuzehulp geen overbodige luxe. Transvisie heeft in het eindstadium meegekeken bij de ontwikkeling van deze keuzehulp. Transvisie wil ook graag een bijdrage leveren voor de ontwikkeling van een keuzehulp voor transvrouwen.