In Medisch

Naar aanleiding van het bericht: ‘Transgenders ten einde raad: transitie stopt na faillissemenr instelling’ hebben twee Kamerleden van de PvdA (Lilianne Ploumen en Kirtsen van den Hul) de minister van VWS schriftelijke vragen gesteld over het feit dat 130 transgenders midden in hun transitie moeten stoppen met hun behandeling als gevolg van het faillissement van de Psycho Informa Instellingen. De minister wordt gevraagd naar de mogelijkheden voor deze mensen tot voortzetting van hun traject, welke rol de minister daarin wil spelen, wat de rol is van de zorgverzekeraar in deze en welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat de dossiers op straat komen te lissen. De volledige tekst is hier te lezen.