In Medisch

Vrouwen die geen inwendige borstprotheses willen, kunnen ook kiezen voor uitwendige borstprotheses. Deze uitwendige borstprotheses kunnen worden aangemeten met bijbehorende bh. Uitwendige borstprothese worden gebruikt door cis vrouwen met borstkanker, vrouwen zonder borstklier of vrouwen die hun borsten moeten missen als gevolg van een trauma. Maar er zijn ook transgender vrouwen die deze borstprotheses gebruiken.

Trans vrouwen die door het gebruik van hormonen niet het gewenste resultaat bereiken, kunnen uitwendige borstprotheses vergoed krijgen uit de basisverzekering. Om voor vergoeding van deze borstprotheses in aanmerking te komen moet er sprake zijn van medische noodzaak. Deze medische noodzaak wordt beoordeeld door een arts. Een verwijsbrief met medische verklaring uitgeschreven door een arts is voldoende. Een mammacare adviseur die een contract heeft met de zorgverzekeraars kan de borstprotheses direct declareren bij de verzekeraar. De bh is voor eigen rekening. Is er geen contract met de zorgverzekeraar, dan moet de cliënt de protheses voorschieten en kan het zijn dat niet het gehele bedrag wordt vergoed.

Zie voor meer info ook de website van Borstkankervereniging Nederland en de website van de Stichting Belangen Verbond van Borstprothese Leveranciers.  Zie verder de informatie over het verstrekken van hulpmiddelen van je eigen zorgverzekeraar.

Geïnteresseerd? Transvisie is hierop attent gemaakt door de mammacare adviseur Naomi die al meerdere transgender vrouwen een prothese heeft aangemeten. (Borstprothese praktijk Amsterdam). Er zijn natuurlijk veel meer bedrijven die deze prothese leveren.