Alle werkzaamheden bij Patiëntenorganisatie Transvisie worden uitgevoerd door vrijwilligers. Er werken ca. 60 medewerkers volledig op vrijwillige basis. Wat ze met elkaar gemeen hebben is hun ervaringsdeskundigheid, hun gevoel van saamhorigheid en hun enthousiasme om mensen te helpen.

MEDEWERKER WORDEN?

De patiëntenorganisatie is steeds op zoek naar gemotiveerde medwerkers. Wil je wat doen? Heb je tijd? Ben je op de een of andere wijze ervaringsdeskundig? Kijk op onze pagina ‘vacatures‘ en meld je aan als medewerker. Ook als er niet direct een passende vacature bij zit horen we graag van je.

WERKZAAMHEDEN

 • Leiden van de zelfhulpgroepen
 • Faciliteren van de zelfhulpgroepen
 • Bemensing van het informatiepunt / secretariaat
 • Bemensing van de contacttelefoons
 • Vriendschappelijk bezoek bv. in ziekenhuis
 • Voeren van incidentele individuele gesprekken
 • Onderhouden van contacten met vluchtelingen
 • Bestuursfuncties
 • Geven van voorlichting
 • Schrijven van informatiemateriaal
 • Onderhouden van de website
 • Bijhouden van Facebook
 • Belangenbehartiging zowel collectief als individueel
 • Beheer ICT
 • Boekhoudkundig werk
 • Kwaliteitsonderzoek

AFSPRAKEN ALS MEDEWERKER

Vrijwilligerswerk bij de patiëntenorganisatie is niet vrijblijvend. Wanneer je besluit om bij ons te werken, dan willen we graag weten voor hoeveel tijd en op welk terrein je je wilt inzetten. Daarom krijgen al onze medewerkers een gesprek en vervolgens een vrijwilligerscontract aangeboden. In het contract staan de wederzijdse rechten en verplichtingen beschreven.

Het contract is een voorwaarde van onze verzekeraar. Als het contract is gesloten is de medewerker tijdens zijn/haar activiteiten voor de patiëntenorganisatie verzekerd tegen aansprakelijkheid.

Als medewerker krijg je alle ruimte om je te ontwikkelen in je werk en krijg je de ruimte om mee te denken in het beleid van de patiëntenorganisatie. We organiseren drie maal per jaar een medewerkersbijeenkomst voor alle medewerkers, waarin naast informatievoorziening scholingsactiviteiten worden aangeboden. Een aantal keren per jaar wordt er een nieuwsbrief uitgegeven voor en door de medewerkers, de donateurs en andere geïnteresseerden.

INTEGRITEITSBELEID

Transvisie heeft ten behoeve van de organisatie en het handelen van de medewerkers een gedragscode en integriteitsbeleid vastgesteld. Beide zijn te downloaden