Patiëntenorganisatie Transvisie hoort het graag van je, wanneer er klachten zijn over de wijze waarop de patiëntenorganisatie haar werk doet.

MELDEN VAN KLACHTEN

Klachten kunnen worden gemeld bij het secretariaat van de patiëntenorganisatie per email info@transvisie.nl of per brief aan het postadres. Alle klachten worden geadministreerd.

BEHANDELING VAN KLACHTEN

Klachten over het functioneren van de patiëntenorganisatie of een van haar medewerkers worden altijd voorgelegd aan het bestuur van de patiëntenorganisatie en afgehandeld door dit bestuur. Patiëntenorganisatie Transvisie heeft hiervoor de hier te downloaden klachtenregeling transvisie 2015 opgesteld.

4