MIDDELEN

De financiële middelen van Transvisie bestaan uit: een subsidie van het fonds PGO (ministerie van VWS), bijdragen van de donateurs, giften en in geringe mate de verkoop van producten en diensten.

DONATEURS

Transvisie krijgt als patiëntenorganisatie subsidie van de overheid, onder de voorwaarde dat Transvisie minimaal honderd donateurs heeft, die jaarlijks ten minste €25 doneren. Donateurs zijn daarom onontbeerlijk voor het voortbestaan van Transvisie, enerzijds om de subsidie te krijgen en anderzijds door de donateursbijdragen. Transvisie streeft naar 200 donateurs, zodat de organisatie een stevige basis heeft.

WAAROM ZOU JE DONATEUR VAN TRANSVISIE WORDEN?

Ben je transgender, familielid van een transgender of anderzijds betrokken, dan heb je belang bij een goede patiëntenorganisatie, die voor je belangen opkomt, waar je anderen kunt ontmoeten en die je de meest up-to-date informatie geeft. Alles wat Transvisie doet wordt gerealiseerd door een grote groep vrijwillige medewerkers, die zelf transgender zijn of dicht bij de transgenders staan. Zij zijn ervaringdeskundig, hebben hetzelfde meegemaakt als jij, en willen hun ervaring graag met je delen, zodat je er niet alleen voor staat!

Door donateur te worden zorg je ervoor dat we dit werk kunnen blijven doen. Wij doen iets voor jou, doe jij iets voor ons? Als donateur ontvang je enkele keren per jaar een nieuwsbrief per e-mail als je dat wilt, en krijg jaarlijks aan het eind van het eerste kwartaal een uitnodiging om een klankbordoverleg bij te wonen, waar je je stem als donateur kunt laten horen.

HOE BESTEED TRANSVISIE JOUW GELD?

Transvisie besteedt de donaties in aanvulling op de overheidssubsidie voor het uitvoeren van haar taken.

HOEVEEL DONEREN?

Een jaarlijkse bijdrage van minimaal €25 telt mee voor de voorwaarde voor de overheidssubsidie, daarmee help je ons dus dubbel. Ieder ander bedrag is natuurlijk ook welkom.

DONATEUR WORDEN?

Donateur word je door de aanmeldfolder te downloaden en in te vullen. Je kunt ook bellen naar ons informatiepunt / secretariaat 030 410 02 03 of je adresgegevens aan info@transvisie.nl mailen, dan sturen we je de folder toe. Op de folder staat het postadres. Kun je op je computer de pdf invullen, dan kan je het ingevulde formulier ook terugmailen. Download: Aanmeldfolder 

Doneren

en steun Patiëntenorganisatie Transvisie

VERGOEDING DONATIE DOOR ZORGVERZEKERAAR

Een aantal zorgverzekeringen (zie de website van Ieder(in) over welke zorgverzekeringen) betaalt (een deel van) een ‘lidmaatschap van een patiëntenvereniging’. Is dat bij jouw zorgverzekering het geval en ben je transgender of familie van en donateur van de patiëntenorganisatie, vraag dan de ‘verklaring van donateurschap’ op bij het secretariaat per email info@transvisie.nl, zodat je dit kunt aantonen aan de zorgverzekering. Lees ook informatie over dit onderwerp op onze pagina ANBI status.

BELASTINGVOORDEEL

Gewone giften kunnen worden afgetrokken bij de inkomstenbelasting. Hiervoor geldt een drempel en een maximum bij de aftrek. Periodieke giften zijn giften waarvoor een onderhandse schenkingsakte wordt opgemaakt, waarin staat dat jaarlijks een x-bedrag van ongeveer gelijke grootte wordt geschonken voor de duur van tenminste 5 jaar. De belastingdienst heeft hiervoor een formulier opgesteld. Voor periodieke giften gelden geen drempels of maxima bij de aftrek voor de inkomstenbelasting. Zie verder de informatie van de belastingdienst over dit onderwerp. E.e.a. geldt ook voor giften in natura.

Help helpen, word donateur!!

Doneren

en steun Patiëntenorganisatie Transvisie