boeken

WIL JE CONTACT MET TRANSGENDERS?

Helaas daar werkt Transvisie niet aan mee. Regelmatig wordt gevraagd of Transvisie wil meewerken aan onderzoeken, interviews, fotoreportages, etc. van mensen uit de doelgroep. Belangrijkste reden om hier niet aan mee te werken is dat Transvisie geen gegevens van mensen uit de doelgroep heeft. Andere reden is dat mensen die in contact komen met Transvisie in alle rust en veiligheid op zoek moeten kunnen zijn naar zichzelf. We adviseren in dergelijke gevallen mensen op te sporen via Facebook of andere fora. In bepaalde gevallen (ter beoordeling aan de redactie), kan wel een oproep op onze website worden geplaatst.

STAGES, SCRIPTIES EN WERKSTUKKEN

Wil je hulp bij een stage of scriptie. Helaas daar werkt Transvisie ook niet aan mee. Transvisie is een organisatie die geheel werkt met vrijwilligers. Hierdoor is het voor ons helaas niet mogelijk studenten te begeleiden bij stageprojecten of bij het maken van scripties en/of werkstukken.

Het heeft dan ook geen zin contact met Transvisie op te nemen over bovenstaande activiteiten.