Patiëntenorganisatie Transvisie heeft een bestuur (bestuur@transvisie.nl) bestaande uit een aantal vrijwilligers, die verantwoordelijk zijn voor een of meer portefeuilles. Een portefeuillehouder kan een (deel)taak uit zijn portefeuille delegeren aan een ander bestuurslid of onder zijn verantwoordelijkheid laten uitvoeren door een commissie of poule van vrijwilligers.

Eveline van den Boom (Voorzitter)

Portefeuille: zelfhulpgroepen (TransAnders, Transgender en geloof, Genderkind en ouders) / Externe contacten / Belangenbehartiging collectief / Contacten met de media / Zorgstandaarden E-mail: voorzitter@transvisie.nl

Jean Lautenslager (Secretaris)

Portefeuille: zelfhulpgroep (Mannengroep) en individueel contact (vriendschappelijk bezoek, individuele gesprekken) / Informatievoorziening, voorlichting en communicatie E-mail: secretaris@transvisie.nl

Ruben van der Weijden  (Penningmeester)

Portefeuille: zelfhulpgroepen (Vrouwengroep, (H)Erkenning, Genderhome Groningen, Twentegroep) / Externe contacten / Bedrijfsvoering (Financiën, donateurs, vrijwilligers, secretariaat, huisvesting, ICT, Klachtenafhandeling, Kwaliteitzorg) E-mail: penningmeester@transvisie.nl

Petra van Dijk (Algemeen bestuurslid)

Portefeuille: zelfhulpgroep (Trans United) / Externe contacten E-mail: petra@transvisie.nl

Lisa van Ginneken (Algemeen bestuurslid)

Portefeuille: zelfhulpgroep (Jongvolwassenengroep) / Externe contacten / Zorgstandaarden / Vluchtelingen E-Mail: lisa@transvisie.nl