Patiëntenorganisatie Transvisie hanteert een disclaimer. Iedereen die gebruik maakt – voor welke doeleinden dan ook – van de website van Transvisie gaat akkoord met onderstaande voorwaarden, die op elk gewenst moment kunnen worden aangepast.

Transvisie heeft de informatie op haar website met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is Transvisie niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Alle informatie beschrijft algemene trends en situaties, waaruit niet zonder meer conclusies voor een individueel geval kunnen worden getrokken. Voor een juiste beoordeling van je eigen situatie, dien je dus altijd te overleggen met je huisarts of een andere professionele hulpverlener of behandelaar.

Voor informatie op deze website die is aangeleverd door derden draagt Transvisie geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op de website van Transvisie is opgenomen.

Op alle tekst- en beeldmateriaal op onze website, en van onze nieuwsbrieven rust copyright dat toebehoort aan Transvisie, dan wel aan haar vormgeefster, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Bij teksten en beelden die benaderd kunnen worden via een hyperlink op onze website of in onze nieuwsbrief rusten de rechten bij derden.

Niets uit deze website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor alle wijzen van schriftelijke of digitale vastlegging, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie van Transvisie. Transvisie behoudt zich in deze alle rechten voor. De disclaimer is nadrukkelijk niet van toepassing op beeldmateriaal van derden. Beeldmateriaal van derden wordt alleen gebruikt ten gunste van die derden. Indien u van mening bent dat er op de website afbeeldingen zijn gebruikt waarvan u de rechten heeft, kunt u dit per omgaande melden aan ons secretariaat via info@transvisie.nl