In Oproepen

Op 13 juli 2019 hebben we via deze website al eens aandacht gevraagd voor het project van dr. Özer van het AUMC (VUmc). Zij is in het kader van het project ‘Jullie aan het Woord” op zoek naar transgender vrouwen voor focusgroepen t.b.v. de ontwikkeling van een informatietool voor trans vrouwen en naar genderincongruente mensen voor interviews over seksueel welbevinden. Hoewel er een goede respons is geweest, worden er nog altijd een aantal dames gezocht voor project 1 en een aantal jonge vrouwen voor project 2.

Verder informatie staat hieronder:

1. INTERVIEW SEKSUEEL WELBEVINDEN

Er worden nog altijd transgender vrwouwen gezocht voor deze focusgroep. Deze focusgroep betreft een onderdeel van het onderzoeksproject “Jullie aan het Woord”: Seksueel welbevinden volgens gender incongruente personen”.

Als aanvulling op de interviews die Maeghan Ross al eerder heeft gedaan voor de ontwikkeling van de GenderQ, is drs. Özer bezig met interviews naar seksueel welbevinden. Zij zal zelf deze interviews afnemen, waarbij het de voorkeur heeft dat de geïnterviewde niet door haar geopereerd is.

Ondanks dat er veel onderzoek wordt gedaan naar kwaliteit van leven blijft het onderdeel seksualiteit onderbelicht. Om deze reden wil men via interviews informatie verzamelen over wat seksueel welbevinden is voor gender incongruente personen. Het doel is om “seksueel welbevinden” te beschrijven vanuit de gender incongruentie. Een tweede doel is het ontwikkelen van een vragenlijst om seksueel welbevinden te kunnen evalueren op basis van wat personen uit de populatie zelf belangrijk vinden. 

Er is bij dit bericht een bijlage met informatie bijgevoegd: e1e2_seksueel-welbevinden-en-sex-q-07-06-2019

Als u wilt meewerken, kun u een email sturen naar: Seksueelwelbevinden@vumc.nl  
Vermeld in de mail dan: Toegewezen geslacht bij geboorte, Gender, Leeftijd, Fase van transitie

2. FOCUSGROEP INFORMATIETOOL VOOR TRANSGENDER VROUWEN

Bij deze foocusgroep is men met name op zoek naar jonge vrouwen!

Toelichting op het project: Naar aanleiding van het succes van de keuzehulp voor de trans mannen en de behoefte van vrouwen aan een vergelijkbare keuzehulp voor trans vrouwen, is vanuit plastische chirurgie, VUmc een project gestart om een informatietool over genitale chirurgie bij transgender vrouwen te ontwikkelen.

Er zullen, net zoals bij de ontwikkeling van de keuzehulp voor transgender mannen, een aantal focusgroepen worden georganiseerd, waarbij ervaringsdeskundigen en hulpverleners (chirurgen/PA’s) gaan nadenken en overleggen over welke informatie belangrijk is en hoe de informatietool eruit moet gaan zien. Dit is een onderdeel van het project “Jullie aan het Woord: Informatie tool voor trans vrouwen.”

De verwachting is dat er 4-5 focusgroep bijeenkomsten worden georganiseerd. Deze worden geleid door een onafhankelijke gespreksleider. De groepen zullen bestaan uit 8-10 deelnemers. Het zou mooi zijn als er in de focusgroepen vanuit verschillende ervaringen geput kan worden, om een zo representatief mogelijk beeld van de vrouwen te verkrijgen. Men is dan ook op zoek naar:

  • Jonge vrouwen die op de wachtlijst staan voor een vaginaplastiek;
  • Jonge vrouwen die onlangs geopereerd zijn;
  • Jonge vrouwen die al wat langer geleden geopereerd zijn;
  • Jonge vrouwen die in het buitenland geopereerd zijn;
  • Jonge vrouwen met een penisinversie vaginaplastiek;
  • Jonge vrouwen met een een darmvaginaplastiek.

Er zal bij het samenstellen van de groepen gekeken worden naar een zo representatief mogelijke groep. Dat betekent dat bij te veel aanmeldingen een selectie gemaakt zal worden. De data van de focusgroepen zullen snel volgen.

Er is bij dit bericht een bijlage met informatie bijgevoegd: e1e2_informatie-informatie-tool-transvrouwen-07-06-2019

Als u wilt meewerken, kunt u een email sturen naar: infotoolvrouwen@vumc.nl .
Vermeld in de mail dan tevens tot welke van bovenstaande groep vrouwen u behoort.

Dank alvast en wellicht tot ziens bij een van de focusgroepen.