In Medisch, Oproepen

Op dit moment wordt Nebido (een van de vormen van testosteron), niet of niet geheel vergoed door de zorgverzekering. Daardoor kunnen transgender mannen of non-binaire mensen die testosteron gebruiken, nu niet vrij kiezen tussen alle beschikbare vormen. Omdat er aantoonbare verschillen zijn in toediening en werking van de beschikbare vormen van testosteron, is het belangrijk dat die keuze er wel is. Waarom is dat belangrijk, ofwel omdat het gebruik prettiger is, of omdat er sprake is van bijwerkingen of een instabiele testosteronspiegel.

Transvisie, wil samen met andere patiëntenorganisaties, te weten: de Nederlandse Hypofysestichting, de Nederlandse Klinefeltervereniging en Stichting Zaadbalkanker, dit aankaarten en ervoor pleiten dat ook Nebido (volledig) vergoed gaat worden. Om goed te kunnen onderbouwen waarom het voor patiënten en artsen belangrijk is om keuzevrijheid te hebben tussen de verschillende middelen, is er een vragenlijst ontwikkeld. Met de uitkomsten kunnen wij duidelijk maken dat het nodig om ook Nebido geheel te vergoeden.

Deze vragenlijst is bedoeld voor iedereen die een vorm van testosteron gebruikt. De vragen hebben betrekking op het middel dat je nu gebruikt of in het verleden hebt gebruikt, waarom je ervoor kiest om dit middel te gebruiken en hoe tevreden je hier over bent.

De vragenlijst is hier in te vullen.

Help mee om Nebido vergoed te krijgen, vul de vragenlijst in!