In Medisch, Politiek

Patiëntenfederatie Nederland heeft door middel van een brief aan de Tweede kamer aandacht gevraagd voor de eigen inbreng van de patiënt. ‘Goede zorg kan alleen als zorgverleners systematisch aan patiënten vragen wat het resultaat van de behandeling was en hoe ze de kwaliteit van leven ervaren na de behandeling’. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die vergadert volgende week over Kwaliteitszorg. Lees de hele toelichting op de brief hier.