In Medisch

Op 10 april 2019 spraken Transgender Netwerk Nederland en Transvisie met het College van de Rechten van de Mens. Aanleiding was het oordeel van college of het Utrecht Medisch Centrum discrimineerde toen ze een transvrouw met kinderwens langs een maatschappelijk werker stuurden vanwege haar transgender zijn. Volgens het college is er weliswaar door het ziekenhuis onderscheid gemaakt op grond van het geslacht, maar is dit in dit geval niet verboden vanwege het zwaarderwegende belang van het kind. Het ziekenhuis volgde een richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) uit 2016, waarin het belang van het kind nadrukkelijk wordt benoemd.

Zie de uitspraak van het college: (https://www.mensenrechten.nl/nl/oordeel/2019-15).

In ons gesprek werd duidelijk dat het college in zulke situaties richtlijnen van beroepsverenigingen maar beperkt toetst op hun toepasbaarheid. Het college wil niet op de stoel van de artsen gaan zitten en kijkt slechts naar de aanwezigheid van wetenschappelijke onderbouwing en onderzoekt dus niet grondig de inhoud, actualiteit en volledigheid van dergelijke richtlijnen.

Transvisie en Transgender Netwerk Nederland vinden het erg jammer dat het college in hun oordeel en de samenvatting daarvan niet hebben beschreven hoe beperkt ze naar het NVOG-standpunt heeft gekeken. Ze had daarmee naar ons idee een hoop onrust kunnen voorkomen en zowel transgender personen als zorgprofessionals beter kunnen informeren over de betekenis van hun oordeel. We hebben onze teleurstelling duidelijk aan het college overgebracht en aangegeven dat we de wijze waarop het oordeel nu is geformuleerd nogal stigmatiserend vinden.

Transvisie en Transgender Netwerk Nederland hebben ook de NVOG uitgenodigd voor een gesprek over hun richtlijn en de huidige consequenties ervan. We hopen hier snel meer over te kunnen vertellen.