In Medisch

Het aantal aanmeldingen bij de genderpoli’s neemt toe. Om het oplopen van de wachttijden te voorkomen roept demissionair minister Edith Schippers zorgaanbieders en – verzekeraars op om deze zorg beter te spreiden en er voldoende personeel voor beschikbaar te hebben. Zie het artikel uit het medisch contact.