In Medisch

De genderpoli werkt op proef in de maand mei op maandag, woensdag en vrijdag op poli N. Dat is direct naast de prikpoli, ook op de 1e verdieping. Als de proef bevalt, dan zal op termijn de genderpoli zich daar definitief vestigen, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Op dinsdag en donderdag zitten ze op de gewone plek bij poli K. Zie ook de website van het genderteam.

(ter info: Poli N was voorheen de poli Dermatologie. Vanwege de samenwerking met AMC is Dermatologie verhuisd naar het AMC. Op Poli N zit voorlopig nog wel de afdeling Allergologie, maar die gaan (na een verbouwing aldaar) ook naar AMC toe).