In nieuws

Dina Bons heeft dit jaar de Gender Diversity Award gekregen. Zij zet zich al jaren in voor de rechten, acceptatie en leefsituatie van de meest kwetsbare groepen binnen de LHBTQ-gemeenschap en (bi culturele) trans mensen. Zo heeft ze samen met Adrie van Diemen een kliniek op gezet voor mensen die in de reguliere zorg moeilijk terecht kunnen. Trans mensen kunnen daar terecht voor advies, controle, hormonen en hulp bij het aanpassen van hun geslacht in hun paspoort. Zie voor meer informatie het artikel op Winq.nl